Standard side

BIBELEN

(BIBEhttps://admin.mekke.no/data/downloads/336/Fyrlyset_09-1.pdfLEN. Den 24.04.2020)

 

Her er støtte, når du vakler!
Når du hungrer her er brød!
Mørkner stien, her er fakler!
Slokner varmen, her er glød!
Når du tørster, her er vann!
Lyver andre, den er sann!
Er du sorgfull, her er trøst!
Er du rådløs, hør hans røst!
Er du ensom, hjemløs eller trøtt?
Her er venner, hjem og hvile under ett!
Er du fattig, her er skatten!
Er du redd for mørket?
Her er lys i natten!

 

 

 

FORTELL DET GAMLE BUDSKAP

av Catherine Hankey i 1866

Fortell det gamle budskap, det beste som jeg vet,
Om Jesu makt og nåde, om Jesu kjærlighet!
 
Fortell det ganske enkelt som til et lite barn!
For jeg er trett og såret, omspent av syndens garn.
 
Fortell meg det så langsomt at det kan trenge inn,
Det budskap om forløsning, dypt inn i sjel og sinn.
 
Fortell det riktig ofte, jeg glemmer lett igjen!
For morgendoggens friskhet ved middagstid svant hen.
 
Fortell det jevnt og stille, men legg dog alvor til.
Husk på jeg er en synder som Jesus frelse vil!
 
Når så den nye verden frem stiger med sin fred,
For siste gang fortell meg om Jesu kjærlighet!
 
 

LEGMANNEN

av Øivind Fragell

 Det finnes i verden en underlig stand,
som kalles for legpredikanter.
Av dem har vi skarevis her i vårt land,
de reiser omkring, både kvinne og mann,
og er noen djerve drabanter.
 
Det var ned i Østfold at vuggen fikk stå,
til ham som brøt vei for så mange.
 Ja, Hans Nielsen Hauge, het han som fikk gå,
og trosse et lovverk og alt som kom på,
en høvding, men menneskenes fange.
 
Men det som han sådde var såkorn fra Gud,
og sæden kom aldri i fengsel.
Folket fikk høre det frelsende bud,
av vitner i vadmel som geistelig skrud,
og lønnen var motgang og trengsel.
 
Det demret av morgen, det grydde av dag.
et åndsvær fór hen over landet.
Og legpredikanter av ulike slag,
de fødtes, ble fostret blant ulike lag,
og kastet sitt såkorn på vannet.
 
Vel, sekler har runnet, og slekten blitt ny,
men legmannens arv har den båret.
Og kallets visjon som en lysende sky
har skapt et miljø rundt i bygder og by,
ved disse som Ånden har kåret.
 
Og nå er det bedre rent menneskelig sett,
å ferdes på legmannens stier.
Skjønt ennu de finnes som hater vår ætt,
som ønsker at legmannen tapte sin rett,
og helst ser at ulærde tier.
 
Men tier den resten som lenge har talt,
den åndsfylte røsten fra oven.
Og skulle den atter bli truet og kvalt,
ja, skulle det virkelig hende så galt,
da trosser vi forbud og loven.
 
Så sant det bor ild ut i legmannens ånd,
er offerets vilje til stede.
Da frykter man ikke en truende hånd,
og aldri man kues av lenker og bånd,
men ofrer og strider med glede.
 
Vær hilset da, legmann, i ære og fest,
vær hilset i motgangens dager!
Hev banneret høyt når det regner som mest,
ditt navn det er Kristen, din tittel er Prest,
og lønnen som venter er fager.
 
 
 

VI BLIR SÅ SMÅ HOS JESUS

av E. Bovim

Vi blir så små hos Jesus,
det vil han vi skal bli.
Først da kan vi om Jesus
det rette ord få si.
Da blir det ham alene
og ikke meg og mitt,
og hvis jeg så får tjene,
da er det nåde blitt.

 

 

 

FALDER PÅ DIG MODGANGS HEDE

av Johann Christoph Olearius (1611–1684)

 

Falder på dig modgangs hede,
nød og jammer, spe og spot,
o, da må du flittig bede,
bønnen er for alting godt.
Midt igennem korsets ve
kan du da i Ordet se,
hvordan Jesu milde hjerte
ser og føler al din smerte.’
 
Ingen bliver dog til skamme,
som forlader sig på Gud;
lad kun, hvad der vil, dig ramme,
bed og tro, og hold kun ud!
Synes det, han ser dig ej,
o, han kender al din vej,
al din brøst du ham skal klage
og i ingen nød forsage.
 
Bede, banke, råbe, græde
er de kristnes største kunst,
trøstig frem for Gud at træde,
finde frelse, trøst og gunst.
Hvo kun tror vor Herre vel,
ret af hjerte, sind og sjæl,
han skal altid redning finde,
intet kan ham overvinde.
 
Lær vor Herres vej og måden,
som han fører sine på,
han vil styrke dem i nåden,
når han synes tungt at slå.
Lever dog vor Gud endnu,
tier han, så tal kun du,
storm med magt til Himlens volde!
Gud kan intet dig forholde.
 
Gud ske lov for al hans nåde,
som mig giver sådan magt,
at jeg skal i ingen våde
gå bedrøvet og forsagt.
Derfor vil jeg daglig på
Herrens lovsangs harpe slå
og i både sorg og glæde
halleluja lystig kvæde.
 
 
 

"I AM METH"

(KILDE: https://www.youtube.com/watch?v=5obYNF-CDGk,29.01.2017)

(This was written by a young Indian
girl who was in jail for drug charges, and was addicted to meth. She
wrote this while in jail. As you will soon read, she fully grasped the
horrors of the drug, as she tells in this simple, yet profound poem. She
 was released from jail, but, true to her story, the drug owned her.
They found her dead not long after, with the needle still in her arm.)
Please keep praying for our Children, Teens, Young adults. Understand,
this thing is worse than any of us realize...

 My Name: "Is Meth"

I destroy homes, I tear families apart,

take your children, and that's just the start.
I'm more costly than diamonds, more precious than gold,
The sorrow I bring is a sight to behold.
If you need me, remember I'm easily found,


I live all around you - in schools and in town
I live with the rich; I live with the poor,
I live down the street, and maybe next door.
I'm made in a lab, but not like you think,
I can be made under the kitchen sink.


In your child's closet, and even in the woods,
If this scares you to death, well it certainly should.
I have many names, but there's one you know best,
I'm sure you've heard of me, my name is crystal meth.


My power is awesome; try me you'll see,
But if you do, you may never break free.
Just try me once and I might let you go,
But try me twice, and I'll own your soul.


When I possess you, you'll steal and you'll lie,
You do what you have to -- just to get high.
The crimes you'll commit for my narcotic charms
Will be worth the pleasure you'll feel in your arms,your lungs your nose.


You'll lie to your mother; you'll steal from your dad,
When you see their tears, you should feel sad.
But you'll forget your morals and how you were raised,
I'll be your conscience, I'll teach you my ways.


I take kids from parents, and parents from kids,
I turn people from God, and separate friends.
I'll take everything from you, your looks and your pride,
I'll be with you always -- right by your side.


You'll give up everything - your family, your home,
Your friends, your money, then you'll be alone.
I'll take and take, till you have nothing more to give,
When I'm finished with you, you'll be lucky to live.


If you try me be warned - this is no game,
If given the chance, I'll drive you insane.
I'll ravish your body, I'll control your mind,
I'll own you completely, your soul will be mine.


The nightmares I'll give you while lying in bed,
The voices you'll hear, from inside your head.
The sweats, the shakes, the visions you'll see,
I want you to know, these are all gifts from me.


But then it's too late, and you'll know in your heart,
That you are mine, and we shall not part.
You'll regret that you tried me, they always do,
But you came to me, not I to you.

You knew this would happen, many times you were told,
But you challenged my power, and chose to be bold.
You could have said no, and just walked away,
If you could live that day over, now what would you say?


I'll be your master, you will be my slave,
I'll even go with you, when you go to your grave.
Now that you have met me, what will you do?
Will you try me or not? It's all up to you.


I can bring you more misery than words can tell,
Come take my hand, let me lead you to hell?

 

 

 

KAN DU SMILE GJENNOM TÅRER

Dikter ukjent

Kan du smile gjennom tårer

når din drøm blir knust til støv?
Kan du skimte nye vårer
gjennom høstens visne løv?


Kan du miste dine venner
for din tanke og din tro,
og stå ensom når de brenner
fellesskapets trygge bro?


Kan du tilgi dem som smiler
skjevt når alt går deg imot,
og som skyter hånens piler
i din såre hjerterot?


Kan du glemme sorg og smerte
spott og urett, hån og svik,
uten bitterhet i hjertet
er du meget, meget rik.

 

 

 

MORGENBØNN 

(Kilde:http://livetiordet.blogspot.no/2008/08/morgenbnn.html. Dato: 23.07.15)

 

Gud - gi meg kraft til å gå til mitt yrke
med vennlig smil- og fornyet styrke.
Gi meg litt tid til i alt mitt jag,
å takke for denne - min nye dag.

La meg ei bruke en lidende mine,
som om hver ting jeg gjør er en pine.
Martyrens glorie- viser det seg,
kler ikke alle - og slett ikke meg.

Hjelp meg å være, så alle kan se det:
Dette jeg gjør, det gjør jeg med glede.
Gud - la meg evne i dagens il
å møte de sure fjes med et smil.

Gi meg den evne å aldri klandre,
å finne fram feil og lyter hos andre.
Hjelp meg så heller jeg tar det nøye
med bjelken som er i mitt eget øye.

Dagen i dag er i hendene Dine
Gleden er min om den blir av de fine.
Men om den ei skal bli helt av de gode,
så hjelp meg å ta det med løftet hode.

Dagen i dag er et uplettet under,
fylt med verdifulle nye sekunder,
Herre - jeg vet jo så godt hva jeg vil
men uten din hjelp kan jeg ei få det til.

Amen.

 

 

 

BARNEDÅPSFRELSEN

av Aage Samuelsen

 

Under orgelbrus og kirkeklokkelarm,
ble jeg herlig frelst ved moders myke barm. 
Presten dypt alvorlig sa,
mens min fadder svarte ja.
Never tre med vann på hode må du ha,
og i redsel Satan ut av hjertet for,
mens jeg sovnet søtt i armen til min mor. 
Ritualet gikk sin gang, menigheten gråt og sang,
pluss litt glede i en salme trøtt og lang.
 
 
Etter femten år jeg stod på samme sted. 
Med et hjerte fylt av barnedåpens fred. 
Som en kirkens konfirmant,
visste jeg at det var sant,
at i dåpen frelse jeg for sjelen fant.
 
 
Mange år gikk hen og jeg for døden lå.
Presten kom og sa: Du nattverden skal få. 
Kun på kirkens lære bygg, og da er du ganske trygg.
Herren vet at du er syndefull og stygg.
Da min sjel forlot min dødelige kropp, 
mine øyne jeg i helvete slo opp.
Prester, biskoper var der,
men de var ei så som her;
da de skrek og ropte; dette sannhet er.
 

| Svar

Nyeste kommentarer

27.03 | 14:17

Ja, halleluja!

27.03 | 07:07

Derek Prince, et opphav av Guds Ord og dens kraft. Fryder meg

11.09 | 10:12

TV Visjon Norge har den i en nyere utgave.

07.09 | 21:11

Svar til Synøve på spørsmål om sangen: Takk for Golgata
Uten å ha kontrollert om fakta enda eg mener å huske sangen er skrevet av: Wiggo Abrahamsen som bor på Karmøy.
kan gi en tilbakemelding siden.