A S Y L E T

Velkommen!

På disse sidene har jeg forsynt meg av Guds visdomsord for å finne styrke når motet svikter. Vil du dele Jesu Kristi ord med meg, så er du hjertelig velkommen til denne hovedsiden som jeg har kalt Asylet.

 

 

Ordet asyl kommer fra det greske ordet asylos, som betyr «ukrenkelig». (Wikipedia) Det betyr også beskyttelse, dekke, fristed, gjemmested, høyborg, le, livd, ly, refugium, sikkerhet, skjul, skjulested, tilfluktssted, vern (synonymer.no) Ordet brukes i flere sammenhenger som kirkeasyl, politisk asyl, sinnsykeasyl som i gamle dager etc..

Han dekker meg med sine fjær, under hans vinger finner jeg ly (Sal 91,4)
Bønn fra Salmene i en tid med smerte / stilletid med Gud
"Stilletid med Gud". Stemme : Elin Therese Slotten. Musikk: Rodney Burton Kilde: https://www.youtube.com/watch?v=K3Nj1IAuMRs. Lagt til min hjemmeside den 07.03.2022.

Videoen er lagt ut med tillatelse fra utgiver. Du er velkommen til hennes YouTube side som ligger på denne linken: https://www.youtube.com/channel/UCixn24kQnjapDgrMjScrNgA

Tekst fra videoen: "Bønn fra salmene i en tid med smerte."

Fra dypet roper jeg på Deg, Herre. Herre, hør min røst! La dine ører lytte til mine inderlige bønners røst! (Sal 130,1-2)

 

Vær meg nådig, Gud, vær meg nådig! For min sjel tar sin tilflukt til Deg. Og i Dine vingers skygge tar jeg tilflukt, inntil ulykkene er gått over.  Jeg vil rope til Gud, Den Høyeste, til Gud som fullfører verket for meg. Han skal sende hjelp fra himmelen og frelse meg. Den som vil gripe meg, tukter Han. Gud skal sende Sin godhet og Sin sannhet. (Sal 57,2-4)

 

Men jeg, jeg vil påkalle Gud, og Herren skal frelse meg. Kveld og morgen og middag vil jeg klage og sukke, og Han skal høre min røst. I fred har Han forløst min sjel fra angrepet mot meg, for mange stod imot meg. Gud skal høre og fornedre dem, Han som troner fra begynnelsen av. (Sal 55,17-20)

 

Hør mitt rop, Gud! Legg merke til min bønn! Fra jordens ende vil jeg rope til Deg, når mitt hjerte svikter. Før meg til klippen som er høyere enn meg. For Du har vært en tilflukt for meg, et mektig tårn mot fienden. (Sal 61,2-4)

 

Å Gud, fri meg ut! Herre, skynd Deg å hjelpe meg! (Sal 70,2)

 

For Herren har hørt lyden av min gråt. Herren har hørt min inderlige bønn. Herren vil ta imot min bønn. Må alle mine fiender bli til skamme og gripes av stor angst! Må de vende tilbake og straks bli til skamme! (Sal 6,9-11)

 

Hvor lenge, Herre? Vil Du glemme meg for evig? Hvor lenge vil Du skjule Ditt ansikt for meg? Hvor lenge skal jeg brytes i min sjel og daglig ha sorg i mitt hjerte? Hvor lenge skal min fiende opphøye seg over meg? Se etter* og svar meg, Herre, min Gud! Opplys mine øyne, så jeg ikke sovner inn i døden. (Sal 13,2-4)

 

Men jeg har satt min lit til Din barmhjertighet. Mitt hjerte skal fryde seg i Din frelse. Jeg vil synge for Herren, for Han har gjort så mye godt mot meg. (Sal 13,6)

 

Til Deg, Herre, løfter jeg min sjel. Min Gud, jeg stoler på Deg. La meg ikke bli til skamme! La ikke mine fiender fryde seg over meg! Sannelig, la ingen som venter på Deg, bli til skamme! La dem bli til skamme som farer med svik! Vis meg Dine veier, Herre! Lær meg Dine stier! Led meg i Din sannhet og lær meg, for Du er min frelses Gud. På Deg venter jeg hele dagen. Husk på Din barmhjertighet, Herre, og Din miskunn, for de er fra evighet av. (Sal 25,1-6)

 

Herren er mitt lys og min frelse. Hvem skal jeg frykte? Herren er mitt livs styrke. Hvem skal jeg være redd for? (Sal 27,1)

 

Jeg elsker Deg, Herre, min styrke. Herren er min klippe, min festning og min redningsmann, min Gud, min klippe, Den jeg tar min tilflukt til, mitt skjold og min frelses horn, min borg. Jeg vil påkalle Herren, som er lovprisning verdig, så skal jeg bli frelst fra mine fiender. Jeg ble omsluttet av dødens bånd, og ugudelighetens* strømmer skremte meg. Dødsrikets bånd omsluttet meg. Jeg ble truet av dødens snarer.  I min trengsel kalte jeg på Herren og ropte til min Gud. Fra Sitt tempel hørte Han min røst, og mitt rop kom for Ham, like til Hans ører. Da ristet jorden og skalv. Også fjellenes grunnvoller skaket og ble rystet, for Han var vred. Røk steg opp fra Hans nese, og fortærende ild fra Hans munn. Kull ble satt i brann av den. Han senket også himlene og kom ned med mørke under Sine føtter. Han red på en kjerub og fløy. Han svevde på vindens vinger. Han gjorde mørket til sitt skjul. Tronhimmelen rundt Ham var mørke vann og himmelens mørke skyer. Fra stråleglansen foran Ham brøt Hans mørke skyer fram med hagl og glødende kull. I himmelen tordnet Herren, og Den Høyeste hevet sin røst, hagl og glødende kull.  Han sendte Sine piler og spredte dem, lyn på lyn, og Han forvirret dem.  Så kom havets kanaler til syne, verdens grunnvoller ble avdekket ved Din trussel, Herre, ved pusten som blåste fra Din nese. Han sendte bud fra det høye, Han grep meg, Han drog meg ut av mange vann. Han fridde meg ut fra min sterke fiende, fra dem som hatet meg, for de var for sterke for meg. De truet meg på min ulykkes dag, men Herren var min støtte. Han førte meg også ut i åpent land. Han fridde meg ut fordi Han hadde behag i meg.  Herren lønnet meg etter min rettferdighet. Etter mine henders renhet har Han gjengjeldt meg.  For jeg har holdt fast på Herrens veier, og har ikke veket bort fra min Gud i ondskap. (Sal 18,2-22)

 

Hvorfor er du nedslått, min sjel? Og hvorfor sukker du i meg? Sett ditt håp til Gud! For jeg skal ennå prise Ham for Hans åsyns frelse. (Sal 42,6)

 

Hvorfor er du nedslått, min sjel? Og hvorfor sukker du i meg? Sett ditt håp til Gud! For jeg skal ennå prise Ham, mitt åsyns frelse og min Gud. (Sal 42,12)

| Svar

Nyeste kommentarer

27.03 | 14:17

Ja, halleluja!

27.03 | 07:07

Derek Prince, et opphav av Guds Ord og dens kraft. Fryder meg

11.09 | 10:12

TV Visjon Norge har den i en nyere utgave.

07.09 | 21:11

Svar til Synøve på spørsmål om sangen: Takk for Golgata
Uten å ha kontrollert om fakta enda eg mener å huske sangen er skrevet av: Wiggo Abrahamsen som bor på Karmøy.
kan gi en tilbakemelding siden.