P

Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alle mennesker!(Mark16,15)

INNHOLD UNDER BOKSTAVEN P:

PREKESTOLEN – Hovedsiden.

Videotaler, 2 stk. av David Yonggi Cho. Tolket til svensk.

Videotaler, 8 stk. av Daniel Yahav. Ikke norsk tekst.

Videotaler, 3 stk. av Nicky Cruz. Tolket til norsk.

Videotaler, 2 stk. av Derek Prince. Norsk tekst.

Videotale. 1 stk. og en tale bare i tekst av Steinar Drage.

Videotaler 2 stk. med tekst som i gjengir talen av David Wilkerson.

Videotale 1 stk. med tekst som i gjengir talen av Ole Hallesby

Videotale 1 stk. av David Pawson. Ikke norsk tekst.

 

PROFETKAMMERSET – Hovedsiden.

Profetier Over Norge - Profeti av 90 år gammel dame fra Valdres. Nedskrevet av E. Minos

W. Booths Endetidsprofeti.

Profeti over Egypt - Jesaja profeti over Egypt.

Emmanuel Minos - en videotale om «Jesu gjenkomst og 3.verdenskrig.»

David Wilkerson - David Wilkersons profeti og en videotale om at Gud har en kontrovers med den evangeliske kirken i Sverige!

Anton Johansens Profetiske Syner - Kjent som Lebesbymannen.

 

PROKLAMASJONER – Hovedsiden.

Proklamasjoner s.1

 • Proklamasjon på vegne av Israel.
 • Tiltro til Guds beskyttelse.
 • Våre våpen i krig.
 • Herren, min helbreder.
 • Frukten av Den Hellige Ånd.
 • Jeg ydmyker meg for Herren.
 • Den Hellige Ånds gaver.
 • La de som Herren har gjenløst si følgende.

Proklamasjoner s.2

 • Den Hellige Ånd leder meg.
 • Alt makter jeg i Ham.
 • Et rent liv.
 • Forvandlingen på korset.
 • Herren setter deg fri.
 • Ingen ting annet enn blodet.
 • Medisinflaske.
 • Tilgivelse.

| Svar

Nyeste kommentarer

27.03 | 14:17

Ja, halleluja!

27.03 | 07:07

Derek Prince, et opphav av Guds Ord og dens kraft. Fryder meg

11.09 | 10:12

TV Visjon Norge har den i en nyere utgave.

07.09 | 21:11

Svar til Synøve på spørsmål om sangen: Takk for Golgata
Uten å ha kontrollert om fakta enda eg mener å huske sangen er skrevet av: Wiggo Abrahamsen som bor på Karmøy.
kan gi en tilbakemelding siden.