h o v e d s i d e

Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft! Ta på Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens lumske angrep. For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet (Ef 6,10-12)

Ta på hele Guds rustning

Når du bærer lovprisningens drakt, tilbyr Gud deg en komplett rustning som du kan ha utenpå. Hvis du ennå ikke er klar over det, er du en soldat i krig. Du trenger alle de våpen som Gud har tilveiebrakt for deg. Din utrustning består av følgende deler som er nevnt i Efeserne 6:13-18

1) Sannhetens belte

2) Rettferdighetens brynje

3) Fredens evangelium som sko på føttene

4) Troens skjold

5) Frelsens hjelm

6) Åndens sverd

7) Bønn

Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da klar med sannheten som belte om livet og med rettferdighet som brynje, og ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Grip framfor alt troens skjold; med det kan dere slokke alle den ondes brennende piler. Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord (Ef 6,13-17)

Sannhetens belte

På bibelsk tid brukte menn vanligvis løstsittende klær som hang ned til under knærne. Før de skulle gjøre noe anstrengende, heiste de opp klesdrakten til over knærne og festet den med et belte om livet. Derfor uttrykket som brukes flere ganger i Bibelen Spenn beltet om livet.

På lignende måte må du `løfte opp og feste` alt det som kan hindre din frihet i å følge Jesus. «Beltet» som gjør deg i stand til det, er Guds Ord, som anvendes på en meget enkel og praktisk måte. Du må være fullstendig oppriktig og åpen og legge bort enhver form for uærlighet eller hykleri. Du må elske sannheten.

Rettferdighetens brynje

Brynjen, eller brystplaten, beskytter ditt mest kritiske og sårbare område – hjertet. Denne rettferdigheten er ikke bare å være intellektuelt enig i en læresetning: «Med hjertet» - ikke med hodet – «tror vi så vi blir rettferdiggjort» (Rom 10:10). En frelsende tro i hjertet forvandler et syndig liv til et rettferdig liv – ikke en rettferdighet som kommer av å følge et sett religiøse regler, men ved at Kristus lever i våre hjerter og lever ut sitt liv gjennom oss. «Den rettferdige er uredd som en ungløve» Ords28:1. Denne type rettferdighet forvandler fryktsomhet til frimodighet og tvil til tillit.

Fredens evangelium som sko på føttene

Skoene dine gjør deg mobil. Du må være tilgjengelig for Gud til alle tider og på alle steder for å dele evangeliet med dem Gud sender i din vei. I en verden med strid og spenninger må du være et redskap for Guds fred.

Troens skjold

Skjoldet Paulus nevner i Ef 6 var stort nok til å beskytte hele kroppen til en soldat, men det var bare effektivt når han hadde lært å bruke det. Du må også lære å bruke troen for å beskytte hele din person – ånd, sjel og legeme – fra Satans brennende piler. Husk at skjoldet ikke bare vil avverge de brennende pilene, det vil også slukke

dem!

Frelsens hjelm

Hjelmen beskytter hodet – det vil si sinnet. Satan vil rette flere angrep mot sinnet ditt enn mot noe annet område i din personlighet. Hjelmen kalles også «håpet om frelse» (1 Tes 5:8) – ikke bare ønsketenkning, men en stabil, vedvarende optimistisk holdning, fast forankret i Guds ords sannhet.

Åndens sverd - Guds Ord (gresk rhema)

Rhema betyr primært et uttalt ord. Bibelen vil ikke beskytte deg når den står i bokhyllen.Guds ord blir et sverd når du i tro taler det ut gjennom munnen. Husk hvordan Jesus brukte det sverdet mot Satan, og besvarte alle hans fristelser ved å sitere Skriften: «Det står skrevet…..». Du må lære å gjøre det samme.
Det er den Hellige Ånd som gir deg sverdet, men du er ansvarlig for å ta imot det. Når du gjør det, gir Ånden deg den overnaturlige kraften til å svinge det.

Alltid i bønn

Med sverdet er du begrenset av lengden på armen din. Men bønnen er din interkontinentale rakett. Ved bønn kan du nå over hav og kontinenter og slå til mot Satans styrker, uansett hvor de opererer. Du kan til og med nå Satans hovedkvarter i himmelrommet. Men det kreves disiplin og modenhet for å lære å bruke et slikt kraftfullt våpen.

Kilde til teksten: Prince, Derek (2012), De skal drive ut onde ånder, Derek Prince Ministries Norge.

Neste side; Guds våpenutrustning - videotale av Mark Biltz

Berit Sundet Olsen 27.03.2022 07:07

Derek Prince, et opphav av Guds Ord og dens kraft. Fryder meg

Sidsel 27.03.2022 14:17

Ja, halleluja!

| Svar

Nyeste kommentarer

27.03 | 14:17

Ja, halleluja!

27.03 | 07:07

Derek Prince, et opphav av Guds Ord og dens kraft. Fryder meg

11.09 | 10:12

TV Visjon Norge har den i en nyere utgave.

07.09 | 21:11

Svar til Synøve på spørsmål om sangen: Takk for Golgata
Uten å ha kontrollert om fakta enda eg mener å huske sangen er skrevet av: Wiggo Abrahamsen som bor på Karmøy.
kan gi en tilbakemelding siden.