TALER AV STEINAR DRAGE

1 tale med lyd.

1 tale i tekst.

FORKYNELSE AV STEINAR DRAGE,TALEN ER PÅ LYDFIL: "HVA HAR HERREN TALT!"
Tale av Steinar Drage 1975 "Hva er det for folk som er hos deg!?" (4.Mos.Kap.22:9) "Hva har Herren talt!?" (4.Mos.Kap.23:17b) Videoen finner du på på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Fwu8aMM307A Lagt til min Hjemmeside den:25.09.2015

TALEN ER BARE I TEKST: "ENHET I TROEN"..

ENHET I TROEN
Det er viktig, ja av største betydning at det finnes enhet i troen, om vi skal få oppleve Guds herlighet og hans mektige hjelp.
 
Paulus sier i 2.Kor.4.13: "Men eftersom vi har den samme troens ånd -
efter det som er skrevet: Jeg trodde, derfor talte jeg - så tror vi og,
derfor taler vi og". Her finner vi troen i entall, men vi finner denne
samme troen virksom i flertall,som forteller om felles tro. En sammensmelting av troen.
 
Årsaken til at det skjer så lite i våre forsamlinger, kommer av at det ikke finnes sammensmelting i troen. Den samme troens Ånd er ikke tilstede hos alle.
 
Vi kan si det slik: Troen på Ordet som bringer frem de medfølgende tegn møter kritikk og stengte hjerter. Deres liv ligger på et så lavt nivå at de reagerer  negativt på troens tale. I mot den undergjørende troen, den troen som setter Guds Kraft i bevegelse.
 
Vi ser hvordan det Israel som ble ført ut av Egypten ble straffet og døde i ørkenen, og kom ikke inn i det land som fløt av melk og honning, selv om Gud hadde talt til dem og gitt dem løfte om å utrydde alle deres fiender, og føre dem inn i det lovede land. Det var for vantros skyld de døde i ørkenen. Heb. 3.19 sier: "Så ser vi da at det var for vantros skyld de ikke kunne komme inn."
 
Under Nehemias regjeringstid da Jerusalems murer ble bygget opp igjen, finner vi en underlig situasjon. Da Nehemias kom, var ødeleggelsene så store at han ikke kom fram med sitt følge i alle ruinene av Jerusalem. Alt var ødelagt. Han ble hindret i å komme fram. Slik er det også i dag....
 
Den som vil fram med troens herlige og frigjørende budskap møter stor motstand, midt i forsamlingen. Det blir vanskeligere og vanskeligere å tale et Guddommelig budskap inspirert av den Hellige Ånd, fordi menneskekunnskapen sitter i høysete i våre menigheter, og den har nedrevet trosmurene og fordervet Guds veier. Flere menigheter som skulle representere Guds rike på jorden, en representant for Guds kraft og Guds nådegaver, er i dag motstandere.
 
Guds kraft er erstattet med menneskelige foretak. Men ingenting av deres forsøk kan erstatte Guds kraft og den Hellige Ånds salvelse.
 
Det gikk tolv speidere inn i Kanaan, for å utforske landet.
De fant landet slik som det var beskrevet av Herren. Det
følt av melk og honning. Men disse tolv speidere bevarte
ikke troens enhet.
 
Det var bare to stykker som hadde den virkelige troens
Ånd, Josva og Kaleb. De andre mistet troen da de så kjempene,
og ble grepet av frykt så de talte ille om landet til Israels barn.
 
Da var det kampen begynte mellom tro og vantro. Vantroen ga
opp kampen for det som Gud hadde lovet dem. Men troen fortsatte
å kjempe mot alle satans angrep, og en dag gikk Josva og Kaleb
over Jordan og inntok løfteslandet, mens Israel for vantros skyld døde
i ørkenen.
 
Troens kamp vil bli hard i disse siste dager. Antikristens makt
griper om seg mer og mer. Vi ser allerede dyrets bilde komme til
syne i folkehavet.Prester og profeter går sine egne veier og taler
slik at de vinner menneskers øre og gunst. De stryker over fasadene
med kalk og blir av menneskene anerkjent som gode hyrder og tilsynsmenn, men åpenbarelsens Ånd har de mistet for lenge siden.
 
"Vekterens" øyne og ører her blitt tillukket av nåtidens moderne kristendom, den er uten liv og salvelse. Basunens klare tone om herlighet og adskillelse fra denne verden, har blitt fortrengt. Ildens herlige flamme brenner ikke mer verken på alteret eller i hjertet.
 
Baals avguder har fått innpass både i våres menigheter og hjem.
Herrens herlighet er bortveket og Israels eldste har vendt ryggen
mot alteret, - bønnestedet er omgjort til en tilbedelse av skapelsen
i stedet for skaperen. Helligdagens dype stillhet og fred er forstyrret
av forlystelsens og sinns splittelsens demon. I stedet for stille bønn
og fordypelse innenfor Guds ord og tilbedelse i Åndens renhet, ruser man av sted mot nye opplevelser uten å finne hvile i Gud. Han som er den mektige skaper av alle ting.
 
Må Gud sende en vekkelse og føre folket tilbake til de gamle stier igjen, sårespekten for det Guddommelige kan komme tilbake.
 
Apostlene hadde et hjerte og en sjel. De første kristne hadde også denne dyrebare erfaring. Det var en trosånd! Derfor kunne slike mektige under skje. Sjeler ble frelste, syke helbredet, onde ånder ble drevet ut, og døde sto opp.
 
Får Gud møte sitt folk med en fornyelse i troslivet og det blir full
enhet i Ånden, så vil de samme under skje i våre dager. Likesom
Tebernaklet utgjorde et hele i den gamle pakt, der de enkelte deler
var festet til hverandre med lenker av gull, så skal også Guds forsamling utgjøre et hele av brødre og søstre som er smeltet sammen i troen og i Ånden. Ja, de er festet til hverandre med kjærlighetens mektige gullenker.
 
Da skal Guds herlighet fylle hele Tabernaklet, Guds menighet!
2.Mos.36 9-13 - Efs.4 11-16
"Jesus kristus er igår og idag den samme, ja til evig tid".
Hebr. 13.8

Amen
 
Av Steinar Drage

Flere taler av Steinar Drage på disse nettsidene:

http://www.frelsen.com/page72.html

http://frigjort.no/

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

27.03 | 16:17

Ja, halleluja!

...
27.03 | 09:07

Derek Prince, et opphav av Guds Ord og dens kraft. Fryder meg

...
11.09 | 12:12

TV Visjon Norge har den i en nyere utgave.

...
07.09 | 23:11

Svar til Synøve på spørsmål om sangen: Takk for Golgata
Uten å ha kontrollert om fakta enda eg mener å huske sangen er skrevet av: Wiggo Abrahamsen som bor på Karmøy.
kan gi en tilbakemelding siden.

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE