Hva er egentlig synd?

Kjære gjest!

Velkommen til siden som tar et lite blikk på hva bibelen sier om synd. Jeg går selvfølgelig ikke i dybden på dette emnet, men reflekterer over noen bibelvers om dette. En meget god tale av Sverre Kornmo er lagt ved denne siden. Han taler over ement synd og skrøpelighet. Talen er fra 80- tallet (eller kanskje slutten på 70- tallet), lyden er dessverre dårlig - jeg har ikke fått den til bedre. Men innholdet i talen er et Gull-funn!!

Neste video er av MrPastor77, han taler aler Guds Ord over synd i menigheten og ulydighet mot Guds Ord. Gud velsigne ham!

God fornyøyelse 🙂

Jeg tror denne talen ble holdt på Zion på Fevik. Kanskje tidlig på 80 tallet eller på slutten av 70 tallet. Men dette er en usikker påstand.
Put down the sin (prophetic Word) av MrPastor77
MrPastor77 taler Guds Ord over synd i menigheten og ulydighet mot Guds Ord. lagt til min hjemmeside den 18.11.22. Kilde: https://www.youtube.com/watch?v=DtjyI-9wAlQ&t=207s

Bibelvers til videoen Put down the sin

1 Sam 15,22-26

22 Så sa Samuel: "Har Herren like stort velbehag i brennoffer og slaktoffer som i lydighet mot Herrens røst? Se, lydighet* er bedre enn slaktoffer, og lydhørhet er bedre enn fett av værer.

23 For gjenstridighet er som spådoms-synd, og trass er som overtredelse og avgudsdyrkelse. Siden du har forkastet Herrens ord, har Han også forkastet deg, så du ikke skal være konge."

24 Da sa Saul til Samuel: "Jeg har syndet, for jeg har overtrådt Herrens bud og dine ord, fordi jeg fryktet folket og hørte på deres røst.

25 Derfor ber jeg deg, tilgi meg min synd, og vend tilbake sammen med meg, så jeg kan tilbe Herren."

26 Men Samuel sa til Saul: "Jeg vil ikke vende tilbake sammen med deg, for du har forkastet Herrens ord, og derfor har Herren forkastet deg, så du ikke lenger skal være konge over Israel."

Hva er synd? av Øivind Andersen
Kilde: https://www.youtube.com/watch?v=CF9nlPEe6lg&t=555s Lagt til min hjemmeside den 04.12.2022.

Noen bibelvers om hva Bibelen sier om synd:

Paulus skriver til galaterne 5,19-21:

Det er klart hva det er som kommer fra vår onde natur: hor, umoral, utskeielser, avgudsdyrkelse og trolldom, fiendskap, strid, rivalisering, sinne, selvhevdelse, stridigheter, partier og misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Som jeg har sagt før: De som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike.

Paulus skriver til efeserne 5,3-5:           
Men hor og all slags urenhet  eller pengegriskhet må ikke en gang nevnes blant dere - som det sømmer seg for hellige - og heller ikke skamløshet og dumt snakk  eller lettsindig skjemt , som er usømelig . Tvert imot, la det heller bringes takkebønn!  For dette vet og skjønner dere at ingen som driver hor eller lever i urenhet, heller ikke noen som er pengegrisk - han er jo en avgudsdyrker - har arv i Kristi og Guds rike.

Paulus skriver til Korinterne i1 Kor 6,9-20

Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Ta ikke feil! Verken de som lever i hor, avgudsdyrkere, ekteskapsbrytere eller menn som ligger med menn eller lar seg bruke til dette, verken tyver, pengegriske, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike. Slik var noen av dere en gang. Men nå er dere blitt vasket rene, dere er blitt helliget, ja, rettferdige for Gud i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds Ånd. Jeg har lov til alt, men ikke alt gagner. Jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makt over meg. Maten er til for magen, og magen for maten. Ja, men Gud skal gjøre slutt på dem begge! Legemet er ikke til for hor; det er for Herren, og Herren er for legemet.  Gud reiste Herren opp fra de døde, og ved sin kraft skal han også reise oss opp. Vet dere ikke at deres legemer er Kristi lemmer? Vil du da ta Kristi lemmer og gjøre dem til en skjøges lemmer? Det må ikke skje! Eller vet dere ikke at den som holder seg til en skjøge, blir ett legeme med henne? Det er sagt: «De to skal være ett.» Men den som holder seg til Kristus, blir én ånd med ham. Hold dere borte fra hor! All synd som et menneske ellers gjør, er utenfor kroppen. Men den som driver hor, synder mot sin egen kropp. Vet dere ikke at deres legemer er et tempel for Den Hellige Ånd som er i dere, og som dere har fått av Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv: Dere er kjøpt, og prisen betalt. Bruk da legemet til Guds ære!

Verdslighet    
Hva mente Jesus da han sa "verden"?
av David Wilkerson 

            
Han snakket ikke bare om ugudelig begjær, fornøyelses-syke etc. "Denne verden" som Kristus viser til er ikke bare en lang liste over onde gjerninger. Den er bare en del av det. "Denne Verden" som Jesus taler om er uvillighet til å bøye seg under ham som Herre. Kort sagt er verdslighet et forsøk på å blande Kristus med egenviljen.
Jesus vendte seg en gang til sine slektninger og sa: «Verden kan ikke hate dere» (Joh7:7). Med disse forferdelige ordene gir Jesus oss lakmustesten på en sann kirke og en sann disippel. Dere har blitt verdens venn! «Vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende» (Jak4:4)
Selvfølgelig var Jesus venn med politikere og syndere, men det står også skrevet at han var "atskilt fra syndere"(Hebr7:26) Han betjente syndere men som en som var underlagt sin Far. Lik ham er vi alle kalt til å være i verden, men ikke av verden.


Kilde: «Hvorfor verden hater kristne» (www.worldchallenge.org)

Arvesynd  -  Esek 18,1-32:   
Herrens ord kom til meg, og det lød så: Hvordan kan dere bruke dette ordtaket i Israel: Fedrene spiste sure druer, og barna fikk dårlige tenner. Så sant jeg lever, sier Herren Gud, dere får ikke bruke dette ordtaket mer i Israel. Jeg er herre over alt liv, både over far og sønn. Den som synder, han skal dø. Om en mann er rettferdig og gjør det som er rett og godt, da spiser han ikke offerkjøtt på haugene og løfter ikke blikket til avgudene som Israels ætt dyrker. Han krenker ikke sin nestes kone og kommer ikke nær en kvinne når hun er uren. Han er ikke hard mot noen, men lar skyldneren få sitt pant tilbake. Han driver ikke med ran og rov, men gir brød til den som sulter, og klær til den som er naken. Han låner ikke ut mot renter og driver ikke åger. Han holder sin hånd fra urett og dømmer rett i strid mellom mann og mann. Han følger mine forskrifter og tar vare på mine lover i troskap. Den som gjør dette, er rettferdig, og han skal få leve, lyder ordet fra Herren Gud. Men så kan det hende at den rettferdige får en sønn som blir en røver og drapsmann og gjør en av disse syndene som faren aldri har gjort. Han spiser til og med offerkjøtt på haugene og krenker sin nestes kone. Han er hard mot de arme og fattige, driver med ran og rov og gir ikke et pant tilbake. Han løfter blikket til avgudene og farer med annen styggedom. Han låner ut mot renter og driver åger – og så skulle han få leve! Nei, han skal ikke få leve. Når han gjør alle disse avskyelige ting, skal han sannelig dø. Han er selv skyld i sin død. Men så kan det hende at han får en sønn som ser alle syndene faren har gjort, og tar skrekk av det, så han ikke gjør det samme. Han spiser ikke offerkjøtt på haugene, løfter ikke blikket til avgudene som Israels ætt dyrker, og krenker ikke sin nestes kone. Han er ikke hard mot noen, tar ikke pant og driver ikke med ran og rov, men gir av sitt brød til den som sulter, og sørger for klær til den som er naken. Han legger ikke hånd på en stakkar, tar ikke renter og åger, men lever etter mine lover og følger mine forskrifter. Han skal ikke dø fordi hans far har syndet. Nei, han skal sannelig leve. Men hans far, som gjorde voldsverk, som ranet og røvet fra sin neste og gjorde det som er ondt, midt iblant sine landsmenn, han må dø for sin synd og skyld. Dere vil kanskje spørre: «Hvorfor skal ikke sønnen bære farens skyld?» Jo, sønnen har gjort det som er rett og rettferdig; han har holdt mine forskrifter og levd etter dem. Derfor skal han beholde livet. Den som synder, han skal dø. Men en sønn skal ikke bære farens skyld, og en far skal ikke bære sønnens skyld. Den som gjør rett, skal få igjen for sin rettferd, og den som gjør ondt, skal rammes av sin ondskap. Når en synder vender om fra alle sine synder, når han holder alle mine forskrifter og gjør det som er rett og rettferdig, da skal han ikke dø, men leve. Alle hans overtredelser skal være glemt. Han skal leve fordi han har gjort rett. Det er vel ikke min vilje at den ugudelige skal dø? sier Herren Gud. Nei, jeg vil at han skal vende om fra sin ferd og leve. Men når en rettferdig vender seg bort fra sin rette ferd og gjør urett, all slags styggedom som de ugudelige gjør, skulle han da få leve? Alle de rettferdige gjerninger han har gjort, skal være glemt. Han skal dø fordi han viste seg troløs og syndet. Nå vil dere kanskje si: «Herren går ikke fram på rett vis.» Hør da, Israels ætt! Går jeg ikke fram på rett vis? Det er dere som ikke gjør rett. Når en rettferdig mann vender seg bort fra sin rette ferd og gjør urett, skal han dø på grunn av dette. For den urett han har gjort, skal han dø. Men når den ugudelige vender om fra sin ondskap og gjør det som er rett og rettferdig, da skal han berge livet. Han så alle syndene han hadde gjort, og vendte om fra dem. Derfor skal han ikke dø, men leve. Igjen vil israelittene si: «Herren går ikke fram på rett vis.» Går jeg ikke fram på rett vis, israelitter? Det er dere som ikke gjør rett. Derfor, Israels ætt, vil jeg dømme dere slik at enhver får igjen etter det han har gjort, lyder ordet fra Herren Gud. Vend om, vend om fra alle deres overtredelser, så ingen skyld skal felle dere. Hold opp med alle de overtredelsene dere gjør dere skyldige i, og få dere et nytt hjerte og en ny ånd! Hvorfor vil dere dø, dere israelitter? Det er ikke min vilje at noen skal dø, sier Herren Gud. Vend om, så skal dere leve!
(Esek 18,1-32)   

 

| Svar

Nyeste kommentarer

27.03 | 14:17

Ja, halleluja!

27.03 | 07:07

Derek Prince, et opphav av Guds Ord og dens kraft. Fryder meg

11.09 | 10:12

TV Visjon Norge har den i en nyere utgave.

07.09 | 21:11

Svar til Synøve på spørsmål om sangen: Takk for Golgata
Uten å ha kontrollert om fakta enda eg mener å huske sangen er skrevet av: Wiggo Abrahamsen som bor på Karmøy.
kan gi en tilbakemelding siden.