F o r f ø r e l s e

Undersidene inneholder:

VIDEOFORTELLING:Inneholder en bildefilm av The Global Gospel om Den gode hyrde.

VIDEOTALER:Inneholder taler av:

1) David Wilkerson som advarer mot falsk forkynnelse.

2) Paul Washer som preker et sjokkerende budskap.

3) Bi-døden og kommende hungersnød av  Mark Biltz

4) Forskjellen på en kult/sekt og en menighet/kirke av Pastor Alph LUKAU

SKRIFTLIGE TALER: Denne siden inneholder avskrift av to taler

1) David Wilkerson: De har avskaffet korset.

2) Sverre Kornmo: Prøv åndene om de er fra Gud.

Hvem er de falske profeter? De falske hyrdene? Disse som kommer til oss i sauehalm men innvendig er glupske ulver? Skriften sier:

"Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver" (Matt 7,15)

 De taler sannheter ut fra Guds ord i noen saker, men så er de langt utenfor skriften i andre saker der de dyrker kjøttet - og taler det som klør i øret til folk- sammen med en skikkelig egotripp. Skriften sier:

Klikk på bildet for å forstørre det.

"For det skal komme en tid da folk ikke lenger kan tåle den sunne lære; men slik de finner det for godt, skal de ta seg lærere i mengdevis, for de vil ha det som klør i øret" (2 Tim 4,3)

Bibelen sier oss hva som forventes av en menighetsleder:

 "Derfor må en tilsynsmann være uklanderlig, én kvinnes mann, nøktern, besindig, høvisk, gjestfri, dyktig til å lære andre, ikke drikkfeldig eller voldsom, men overbærende, ikke kranglevoren eller pengekjær. Han skal kunne lede sitt eget hus på en god måte, så hans barn viser lydighet og respekt. Dersom han ikke klarer å lede sitt eget hus, hvordan kan han da ha omsorg for Guds menighet? Han må ikke være nyomvendt, for da kan han bli innbilsk og komme under samme dom som djevelen. Han må ha godt ord på seg blant de utenforstående, så han ikke utsettes for spott og faller i djevelens snare. Likeså skal diakonene[menighets-tjenerne jnfr.1930 oversettelsen] være aktede menn, som står ved sitt ord, ikke ligger under for drikk og ikke er ute etter skammelig vinning. De skal eie troens hemmelighet i en ren samvittighet. Men også de skal først prøves, og dersom det ikke er noe å utsette på dem, skal de settes til tjenesten" (1 Tim 3,2-10)

Følgende to bibelversene forteller oss alvoret i å forkynne den falske lære:

"Men den som fører på avveier en av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om han var senket i havets dyp med en kvernstein om halsen" (Matt 18,6)

Men du er lunken, ikke kald og ikke varm. Derfor vil jeg spytte deg ut av min munn (Åp 3,16)

Men hvordan kan vi skille de sanne og de falske forkynnerne fra hverandre? Vi må leter i Guds ord for å finne svaret. Skriften sier:

 "Mine sauer hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg" (Joh 10,27)

 Hva er en røst? Det er en lyd, ikke sant? og lyden har forskjellige tonefall og er et budskap til ørene. Jesus sier flere ganger da han var her på jorden:

"Den som har ører; Hør!"

Hva skal jeg høre? Røsten - lyden - budskapet - som er Guds ord.

"Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet" (Joh 1,14)

Er ikke forkynnelsen samsvar med Ordet; det som står i Bibelen, så er det en falsk profet. Skriften sier:

 "Mine kjære, tro ikke enhver ånd! Prøv åndene om de er av Gud! For det er gått mange falske profeter ut i verden"         (1Joh4,1)

| Svar

Nyeste kommentarer

27.03 | 14:17

Ja, halleluja!

27.03 | 07:07

Derek Prince, et opphav av Guds Ord og dens kraft. Fryder meg

11.09 | 10:12

TV Visjon Norge har den i en nyere utgave.

07.09 | 21:11

Svar til Synøve på spørsmål om sangen: Takk for Golgata
Uten å ha kontrollert om fakta enda eg mener å huske sangen er skrevet av: Wiggo Abrahamsen som bor på Karmøy.
kan gi en tilbakemelding siden.