1.del faste og bønn

Forsiden
Førstesiden
Andresiden
Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelse
Bibelhenvisninger, bakerst i boka. Side 52.
Bibelhenvisninger, bakerst i boka. Side 53.
Bibelhenvisninger, bakerst i boka. Side 54.

Forord

Boken «Faste og bønn» av Dr. Hall har vært undertegnede til

stor velsignelse og hjelp. Skulle ønske den ble lest av alle troende

når den nå kommer ut igjen. Den viser fremgangsmåten før,

under og etter fasten.

 

Gud har i våre dager lagt ned trangen etter å oppleve mer av

Gud inn i mange troendes hjerter. Vegen dit er nettopp denne

Åndens frukt, avholdenhet, som denne bok taler så tydelig om.

Innvielse til Gud med ånd, sjel og legeme er helt nødvendig i dag.

 

«Forny oss som i fordums dage» er nødropet for de som vil stå

ferdig og rede når Jesus kommer for å hente sin brud, og det er

dette boken «Bønn og faste» taler om, så er fasten det samme som

å ydmyke seg for Herren (Esr. 8,21). Jeg er så takknemlig for at

Gud har vist oss en vei til å ydmyke oss. Det er noe av det første du

vil erfare om du faster med rett motiv, nemlig at Gud må æres

gjennom ditt liv. Du får se deg selv. Guds lys vil skinne over ditt

innerste vesen, og du må ydmyke deg. Men den ydmyke gir Gud

nåde, og nåden er som en sky med vårregn. Ditt kolde, hårde

hjerte smelter, og slagget skilles ut. Fasten er kjøpesummen for

den lunkne Laodikea-menigheten. Troens gull, de hvite klær og

oljesalven, dvs. åpenbaringens ånd blir deg til del. Fasten virker

rensende, fornyende og helbredende til ånd, sjel og legeme. Flere

leger og sykehus har tatt fasten til bruk som legemiddel.

 

Som alt Guds ord gjelder fasten alle troende. Den er et effektivt

middel, ikke et mål eller en prestasjon. Denne bok gir opplys-

finger om årsak og virkning angående faste. Les den, ‘og les den

på ny. Du får lyst til å prøve denne vegen. Begynn med å sløyfe ett

måltid, les Ordet og be. Snart vil du ta en dag eller flere, og du vil

smake og kjenne at Herren er god.

 

Ragna Frøyshov

Innledning

«Stå støtt og hold fast ved de lærdommer som dere har lært

enten ved vår tale eller ved brev fra oss…

 

Gud trøste eders hjerter og styrke eder i all god gjerning og tale.

For øvrig, brødre, bed for oss at Herrens ord må ha fremgang og

bli forherlighet likesom hos eder.» 2.Tess. 2,15-17.

 

Faste — i likhet med bønn — er en del av Guds ord. Å ville

diskutere dette er like tåpelig som å ville nekte at vann er vått.

Skal vi «stå fast» på denne ugjendrivelige «lærdom» som vi

undervises om i Guds ord, når det ubestridelig er en del av Guds

ord? La oss be om at det må «ha fremgang og bli forherliget» og få

innta sin rette plass, for at Jesus må bli æret og forherliget.

Hensikten med dette skrift er å popularisere et av Bibelens

kanskje mest neglisjerte emner, og i noe mon å gjenopprette

denne del av evangeliet ved å fremholde sannheten — sett fra dens

forskjellige sider.

 

Vi behandler en mektig side av Ordet. Den kan åpne veg til en

veldig kraft til Jesu ære, til Kristi legemes oppbyggelse og til en

vekkelse i denne siste tid. Ved en riktig utnyttelse av bønn og faste

i arbeidet for sjelene — når fastebønnen praktiseres med uselviske

motiver — vil troens pillarer kunne stå mer grunnfestet sammen i

forfølgelse, ødeleggelse og annen tragedie som endetiden fører

med seg. Og vi vil ha til vår rådighet det mest effektive våpen i

kampen og gå seirende gjennom den til Guds ære.

 

Det er ikke hensikten verken med dette eller andre skrifter

angående fasten å gi inntrykk av at den er en universal-kur for

åndelig, sjelelig eller legemlig lidelse. Vi legger ettertrykk på

emnet for å komme dem til hjelp som synes å spore av fra «den tro

som en gang ble overgitt de hellige», og for å hindre den

ulykksalige drift mot modernismen som overskyller landet.

 

Det være langt fra oss å fremheve fasten som noe mennesker

kan rose seg av innfor Gud, men vi gir den en så bred plass for at

Kristi brud hurtigere og mer helhjertet må kunne beredes for

avslutningen av denne Helligåndens husholdning.

 

Denne side av vårt arbeid har vokst i høy grad. Forfatteren

innvier hele sin tid på fastens område med den overbevisning at

budskapet om fastens betydning vil være avgjørende for kristen-

hetens og Guds rikes fremgang over hele verden. -

Forfatterens mål er kun at Jesus må bli herliggjort. Vi kan

derfor i Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn innvie alt til

ham. Vi ber om at det må bli til hans ære og pris. Åp. 22,17-21.

 

Alle kristne samfunn vil kunne få utbytte av det forfatteren

fremholder.

 

I den medisinske verden stiller man seg fremdeles uvillige til å

la fastens budskap bli kjent. I kristelig skolevesen er bibelskolene

enten redd for profetfasten»s og «Jesu-fasten»s langvarighet, eller

også er lærerne for tiden ute av stand til å undervise morgen-

dagens forkynnere om emnet.

 

Da fasten er en grunnleggende sannhet og prosess, så er det

ikke å undres over at Kristi legeme — menigheten — er så

kraftløs som den er. Både naturlige og åndelige legemer går til

grunne — fysisk og åndelig — på grunn av denne «mangel på

kunnskap». Hoseas 4,6.

 

            (Denne bok ble til under og etter en 21 dagers faste.)

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Sidsel | Svar 11.09.2021 12.12

TV Visjon Norge har den i en nyere utgave.

Torill G. Jerstad | Svar 06.09.2021 18.04

Hvor kan denne boken kjøpes nå?

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

27.03 | 16:17

Ja, halleluja!

...
27.03 | 09:07

Derek Prince, et opphav av Guds Ord og dens kraft. Fryder meg

...
11.09 | 12:12

TV Visjon Norge har den i en nyere utgave.

...
07.09 | 23:11

Svar til Synøve på spørsmål om sangen: Takk for Golgata
Uten å ha kontrollert om fakta enda eg mener å huske sangen er skrevet av: Wiggo Abrahamsen som bor på Karmøy.
kan gi en tilbakemelding siden.

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE