Bønner som bryter forbannelser

Bønner av Bob Larson

Denne undersiden inneholder bønner mot forbannelser. De er tatt ut fra boken "Curse Breaking", s.145-170, av Bob Larson, 2013, For Worldwide Distribution, printed in the U.S.A.
Bønnene er ikke direkte sitert fra boken, men er fornorsket etter beste evne. 

Ellers så inneholder denne siden dette:

INNLEDENDE BØNN


BRYTE FORBANNELSEN AV FALSK RELIGION


BRYTE FORBANNELSEN AV HEKSEKRAFT


BRYTE FORBANNELSEN AV DESTRUKTIVE FØLELSER #1
(FORKLARING PÅ ORD)
Avvisning


BRYTE FORBANNELSEN AV DESTRUKTIVE FØLELSER #2
Sinne og hat
Frykt


BRYTE FORBANNELSEN AV DESTRUKTIVE FØLELSER #3
Depresjon
Isolasjon


BRYTE FORBANNELSEN AV DESTRUKTIVE FØLELSER #4
Selvhat
Avhengighet


BRYTE FORBANNELSEN AV DESTRUKTIVE FØLELSER #5
Lyst
(FORKLARING PÅ ORD)


BRYTE FORBANNELSEN AV DESTRUKTIVE FØLELSER #6
Opprør
(FORKLARING PÅ ORD)


BRYTE FORBANNELSEN AV DEMONISK OPPFØRSEL #1
(FORKLARING PÅ ORD)
Mord


BRYTE FORBANNELSEN AV DEMONISK OPPFØRSEL #2
Død og ødeleggelse
Underholdning / fornøyelser
Penger / økonomi


BRYTE FORBANNELSEN AV DEMONISK OPPFØRSEL #3
Ånden til Jezebel og Ahab


BRYTE FORBANNELSEN AV FYSISKE OG MENTALE SYKDOMMER OG LIDELSER #1
Sykdom og skrøpelighet
Psykiske helseproblemer


BRYTE FORBANNELSEN AV FYSISKE OG MENTALE SYKDOMMER OG LIDELSER #2
Angrep på organer


BRYTE FORBANNELSEN AV FALSK ÅNDELIGHET


BRYTE FORBANNELSER AV ALLE SJELBINDINGS PROBLEMER


BRYTE FORBANNELSEN AV ENHVER SPLITTET SJEL


BRYTE FORBANNELSEN AV VEDERSTYGGELIGHETER SOM DET STÅR OM I BIBELEN

GRUNNLEGGENDE BØNNER FOR Å BRYTE FORBANNELSER

 (BASIC CURSE-BREAKING PRAYERS AND RENUNCIATIONS)

Bob Larsons helbredelses- og befrielsestjeneste skriver at det er meget viktig at personen som søker befrielse ber høyt en innledende bønn. Denne bønnen setter i gang den viktige prosessen det er å bli befridd fra forbannelser gjennom Jesu blod, vår Herre. Det er også meget viktig å vurdere følgende tre punkter før en søker hjelp for å bli fridd fra forbannelser:

• Du må ha en kristen bekjennelse, fordi forbannelser blir brutt i Jesu Kristi navn.
• Du må tro på det du sier, når du bekjenner det med din munn (Rom10:9-10)
• Visse rase, etniske og geografiske bakgrunner kan kreve mere spesifikke brudd av forbannelsen.

 

INNLEDENDE BØNN
Himmelske Far, jeg kommer foran deg for å be om tilgivelse for forbannelser til mine forfedre og for de forbannelser jeg har ført over meg selv. Jeg bønnfaller deg Herre om å bli befridd fra forbannelser på vegne av min fars og mors avstamning som går helt tilbake til Adams og Evas tid. Etter hvert som jeg sier og bekjenner hver tilståelse, ber jeg om at du vil tilgi meg og mine forfedre, og legge disse syndene under blodet til min Herre og Frelser, Jesus Kristus fra Nazareth. Jeg ber om du må bryte alle forbannelser på begge sider av familien min, her under også alle forbannelser som går i arv til forfedrene til min ektefelle eller min(e) x-ektefelle(r). De av mine etterkommere som ennå ikke er myndige, bryter jeg herved alle forbannelser på deres vegne. De av mine etterkommere som allerede er myndige må i Jesu navn bli kallet til å bryte disse forbannelser ved egen forsakelse. Amen!

 

BRYTE FORBANNELSEN AV FALSK RELIGION
I Jesu Kristi navn avstår jeg fra og bryter alle forbannelser av falsk religion som er påført meg og fremtidige generasjoner. Denne forsakelsen inkluderer, men er ikke begrenset, til følgende forbannelser:
1.
Falsk religion, feile læresetninger, falsk forkynnelse, loviskhet, vantro, tvil, forkastelse av Gud, sinne mot Gud, vantro mot Gud som en Hellig Ånds inspirert sannhet, vantro til Guds makt, vantro på Jesus Kristus som Gud, vantro på Jesus Kristus død og oppstandelse, vantro på Jesu Kristi ferdiggjorte verk på Golgata, avvisning av nåden, streben etter å vinne Guds kjærlighet, streben etter å nå Hellighet og fullkommenhet med egen anstrengelser, streben etter å nå himmelen basert på egen kvalitet og gode gjerninger.
2.
Hykleri, religiøs trelldom, religiøst slaveri og religiøst mord. Lyst og ambisjoner etter gjenkjennelse (berømmelse), lyst og ambisjoner etter posisjon, lyst og ambisjoner for makt og kontroll i religiøse saker, Jezabel og Akabs ånd, falsk kjærlighet, falske gaver, falske tunger, falsk dømmekraft, falske visdomsord, falsk profetering, religiøs dominans, falsk håndspåleggelse, egoisme, grådighet og religiøs sløvhet(apati) mangler på medfølelse, forestillinger, falsk ed, stivsinnet teologi, hat av sannheten, hat mot jødedommen, hat mot protestanter, antisemittisme (antisemittisme er fordommer mot, hat mot eller diskreditering av jøder som en etnisk eller religiøs folkegruppe. En person som hevder slike holdninger, er kalt for en antisemitt. Antisemittisme er forstått som en form for rasisme. (https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Protestantism.17.10.2015),
anti-katolisme (Antikatolisisme er en fiendtlig holdning til katolisisme. Det må ikke forveksles med uenighet når det gjelder kirkens teologi eller praksis, selv om en kritikk på disse områdene noen ganger kan være uttrykk for en grunnleggende antikatolsk holdning. Antikatolisisme kan gi seg uttrykk i stereotypier om, nedsettende betegnelser på og overdrevent negativt fokus på katolikker eller den katolske kirke, og har vært alminnelig særlig i protestantiske land. Det har historisk også resultert i religiøs forfølgelse av katolikker. I moderne tid er det i protestantiske land ofte lavkirkelige, fundamentalistiske bevegelser som viser antikatolske trekk, for eksempel blant Jehovas vitner, og antikatolisisme kan også spille en rolle i nasjonalisme og politiske konflikter, for eksempel konflikten i Nord-Irland, for eksempel av Ian Paisley). (https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Protestantism.17.10.2015),
antiprotestantisk (anti-protestantismen er en institusjonell, ideologisk eller følelsesmessig ærekrenkelse, hat eller mistro mot noen eller alle former og forsamlinger av protestantismen og dens tilhengere. Dette går tilbake i tid til en lenge før den protestantiske reformasjonen i seg selv, med ulike pre-protestantiske grupper som Arnoldists, valdensere, husittene og Lollardene ble forfulgt i den romersk-katolske Europa. Protestanter ble ikke tolerert i det meste av Europa til Peace of Augsburg av 1555 godkjent lutherdommen som et alternativ for katolisismen til å bli en statsreligion i ulike stater innenfor det hellige romerske riket av tysk nasjon (https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Protestantism.17.10.2015),
fordømmende holdninger, løgner, sladder, baktalelse, adskille mennesker (splitting), kritisere, stjele og bedra, heleri, ta parti – være med på å lage partier i menigheten, baktalelse og svikefullt snakk.
3.
Aetherius Samfunnet (Aetherius Society; tror på bla. Ufoer),
Indianer religion (Native American religions; Amerikansk urreligion),
Oppstegne mestere (Ascended Masters; tror at noen mennesker er åndelige opplyste vesener som beveger seg fritt mellom jord og himmel),
Messianske jødedom; (Assembly of Yahweh), (en blanding av ortodoks jødedom og kristendom),
Edgar Cayce,( Edgar Cayce)(amerikansk mystiker med overnaturlige evner),
Bah´l tro; (Bah`I Faith); Fremmer den åndelige enheten I hele menneskeheten,
sort magi, Buddhisme, Kristen vitenskap,
Den triumferende Verdenskirken (Church Universal and Triumphant; New Age religiøs organisasjon),
Kurs i mirakler,
Eckankar (Eckankar;religion som gjør Gud hverdagslig),
EST (Erhard Seminars Training; kurs og seminarer I transformering av evner og opplevelser),
Esalen (Senter for personlig utvikling, utviklet fra fra New Age),
Hinduisme, Mormonisme, New Age,
Rastafarianism (en afrikansk ideology)
Rosenkorsordenen (Rosicrucianism; et religiost-filosofisk hemmelig sammunn),
Kabbalah (er en fortolkning eller utlegning (eksegese, hermeneutisk nøkkel), til Tora (den hebraiske Bibelen). Kabbala er en av hoved tradisjonene innen vestlig esoterikk og jødisk mystikk.
Selv-Realiserende Felleskap (Self-Realization Fellowship (SRF); åndelig organisasjon formidler skrifter og læresetninger, inkludert Kirya Yoga),
Swedenborgianism (svensk vitenskap blandet med teologi),
TM (Transcendental Meditasjon; mental teknikk basert på indiske tradisjon),
Besettelse av ufoer, Enhetskirken,
Unitarian (Gud er én enhet, i direkte kontrast til treenighetslæren),
Universal Forening (Universalist Association; verdensenhet som trekker visdom fra forskjellige religioner og filosofier),
Macumba(Ordet betyr både musikkinstrument og magi),
Voodoo (Afrikansk religion betyr ånd eller gudommelig vesen),
Santeria (merkelig religion fra Afrika og Caribien),
Islam,
Krishna Bevissthet (Krishna Consciousness; å finne «det» inne i seg selv. Kjerne tro er basert på utvalgte tradisjonelle hinduistiske skrifter)
Teosofi (Theosophy; Navnet Teosofi er ofte brukt i moderne tid for å referere til religio-filosofiske doktriner av Teosofisk Samfunn),
Religiøs Vitenskap (Religious Science, Science of Mind er en åndelig, filosofisk og metafysiske religiøs bevegelse innenfor New Thought bevegelsen),
Scientologi, Jehovas Vitner, tankekontroll, yoga, og alle andre religiøse sekter og samfunn.
4.
I Jesu dyrebare navn så kutter jeg alle sjelelige bånd med deres grunnleggende lærere og lære og gir avkall på alle demoner festet til disse religioner og deres ledere. Jeg avbryter et hvert rituale, seremoni og blodspakt forbundet med disse falske trossystemer.

 

BRYTE FORBANNELSEN AV HEKSEKRAFT
I Jesu Kristi navn avstår jeg fra og bryter alle forbannelser av heksekraft som er påført meg og fremtidige generasjoner. Denne forsakelsen inkluderer, men er ikke begrenset, til følgende forbannelser:
1.
Med din hjelp, Jesus Kristus så forsaker og bryter jeg alle onde forbannelser, fetisj, trolldom, påførte ergrelser, hekseri, fortryllelse, forhekselse, svimmelhetsanfall, bånd, ulykke, all psykisk makt, trolldom, bedåring, heksekraft og kjærlighets-forhekselse.
2.
Enhver ånd, knyttet til enhver person, fra noen okkult praksis eller psykisk kilde.
3.
Alle psykiske arvelige gaver, demoniske festningsverk, psykiske krefter, trelldom, av fysiske psykiske sykdommer og lidelser. Familie og ekteskapelig opprør og strid/konflikt, synder, belastninger, overtredelser, misgjerninger og okkulte og synske engasjementer.
4.
I Jesu navn, under blodets beskyttelse så forsaker og bryter jeg
alle former for forutanelser og søken etter veiledning gjennom hekseri og okkult praksis, herunder Silva-metoden (lagt til i tekst, er ikke med i opprinnelig tekst), Ouija Board, sjarmering, spirituelle sammenkomster, spåing, åndemaning, krystallkuler, kraniscopi, spåing I hender, astrologi og innflytelse på personlige fødselstegn, horoskoper, spådomskunster, falske drømmer, riste runer, lesing i kaffegrut og teblader, dryppet voks eller bein.
5.
I Jesu navn så avstår jeg fra og bryter enhver fobindelsen med
involvering i bord-vipping, “lett som en fjær, stiv som en fjøl” (selskaps levitasjon; å få ting eller mennesker til å sveve i luften).
Bloody Mary tilkalling, krystaller, automatisk skriving eller maling, kanalisering, hedenske festivaler, trolldom, magi, besvergelser, forbannelser og svart og hvit magi. Vann-hekseri, ønskekvist, praktisering av heksekraft (heksereligion), svartebøker, kjærlighetsdrikker.
6.
Kjære Jesus beskytt meg fra tilbedelse av moder jord, jordgudinner, spiritisme, hemmelige eder, overtro, demoniske rollespill leker, besvergelser, tro på feer, innfødte ånder og åndelige veiledere.
7.
Kjære Jesus Kristus jeg bryter av og ber om tilgivelse for deltagelse av mine forfedre i okkulte eller satanistiske ritualer inkludert orgier, tempelprostitusjon, årlige ofringer, dyr eller menneske ofringer, tilbedelse av avguder, seremonier som hedrer falske guder og gudinner, pakter til falske guder, selvskading og spiseforstyrrelser, orgier.
8.
Lysbærere, sataniske, og overnaturlige evner, forbannelser og alle hemmelige samfunns slaveri/fangenskap.
9.
I Jesu Kristi navn så kutter jeg alle magiske sjelelig bånd med levende og døde som har forledet meg eller mine forfedre i hekseriets fornøyelser og ettergivenheter. Under blodets beskyttelse så kutter jeg ut deres fremtidige tilgang til meg, i Jesu navn så kutter jeg tilgang til meg gjennom synskhetens tredje øye, åpning av eventuelle chakraene (har med hinduisme og New Age å gjøre), kommunikasjon ved å kanalisere, bøker, seminarer, gjenstander som krystaller eller amuletter, splitte opp sjeler, tankeoverføring, astronomi, kontroll av sinnet, manipulering av personligheter gjennom triggere, eller andre åpne dører inn til sinnet.
Hver åpen dør av mitt sinn er herved stengt gjennom Jesu Kristi blod, og all tilgang er sperret fra dette tidspunkt.

FORKLARING PÅ ORD:
Fetisj): er en lagd gjenstand som blir ansett for å ha en spesiell, gjerne religiøs eller magisk, kraft, makt eller verdi. Ordet ble opprinnelig særlig brukt om idolbilder og kultgjenstander som ble tilbedt i visse naturreligioner og regnet for å være besatt eller bebodd av en ånd. Betegnelsen brukes også om maskoter, amuletter og lykkebringere med overnaturlige krefter. Fetisj er i nyere tid dessuten blitt tatt i bruk om andre konkrete gjenstander og handlinger som får besettende betydning for enkelte mennesker og dyrkes med ærefrykt og overdreven interesse. Det gjelder særlig objekter med en følelsesmessig ladning og et symbolinnhold som stimulerer bestemte seksuelle fantasier, såkalte seksuelle fetisjer.
Ouija Board): (Spiritualist bruk av ouija brettet, også kjent som en ånd bord eller snakker bord, er en flat bord merket med bokstavene i alfabetet, den tallene 0-9, ordene "ja", "nei", "hallo" (av og til), og "goodbye", sammen med ulike symboler og grafikk. Den bruker en planchette (lite hjerteformet stykke tre eller plast) som en bevegelig indikator for å indikere en ånd budskap ved å stave det ut på bordet under en seanse. Deltakerne plassere sine fingre på planchette, og det blir flyttet om bord for å stave ord. "Ouija" er et varemerke for Hasbro, Inc., men er ofte brukt generelt til å referere til noen snakker bord.)
Kraniskopi): på engelsk phrenology medisin frenologi. Frenologi (av gresk phren, «sinn» eller «forstand», og logia, «lære») er en foreldet lære om hvordan sjels egenskaper er plassert forskjellige steder i menneskehjernen og påvirker hjernens fysiske struktur, og hvordan dette kan avleses i den ytre formen på hodeskallen. Læren ble først presentert av den østerrikske legen Franz Joseph Gall (1758–1828) i 1796, men siden videreutviklet blant annet av nevøen Johann Spurzheim (1776–1832).
Frenologi:) kan også kalles kranioskopi eller kraniologi, et videre begrep som også kan omfatte den mer nøytrale læren om kraniets bygning. Frenologi ble betraktet som en protovitenskap, men karakteriseres i dag vanligvis som pseudovitenskap.
Bloody Mary tilkalling): Dronning av England som henrettet nesten 300 protestanter.

 

BRYTE FORBANNELSEN AV DESTRUKTIVE FØLELSER #1
I Jesu Kristi navn avstår jeg fra og bryter alle forbannelser av destruktive følelser som er påført meg og fremtidige generasjoner. Denne forsakelsen inkluderer, men er ikke begrenset, til følgende forbannelser:
1.
Alle former for stolthet, inkludert «stiv nakke», stolthet av livet, fysisk stolthet, intellektuell stolthet, åndelig stolthet, foraktelig arroganse, forestillinger om mindreverdighet, arroganse, selvtilfredshet, sluhet, lureri, bedrag og alle løgner.
2.
Spesielt fornekter jeg og gir avkall på ånden *Leviathan, kongen av stolthet, og fjerner enhver krone av stolthet som han har plassert på meg.
3.
Jesus Kristus hjelp meg å bryte alle overdrevne oppfatninger jeg har om meg selv i forbindelse med falske følelser av verdighet eller fortjeneste. Jeg ber deg Jesus om å vise meg forskjellen mellom riktig selvfølelse og falsk overlegenhet. Jeg ber om å få være til ære for deg Jesus Kristus og min Far i himmelen.
Men enten dere nå spiser eller drikker, eller hva dere gjør, gjør alt til Guds ære! (1 Kor 10,31)

FORKLARING PÅ ORD:
Leviatan): også skrevet Livjatan og Leviathan, er i den jødisk-kristne mytologien et kjempestort sjøuhyre som ofte framstilles som en mellomting mellom en slange og en drage.
Ordet er blitt synonymt med ethvert stort sjøuhyre/havmonster eller et dragelignende vesen.

Avvisning
1.
I Jesu Kristi mektige navn så gir jeg avkall på og bryter alle forbannelser om avvisning, oppfattet avvisning, utstøtelse av forbannelses ord, livmorens avvisning, alle indre besvergelser og løfter som jeg har uttalt og alle bitre dommer jeg har uttalt over meg selv.
2.
I Jesu navn så gir jeg avkall på og bryter alle forbannelser av verbal og relasjons avvisninger fra mine foreldre og deres forfedre.
3.
J I Jesu navn så gir jeg avkall på og bryter alle forbannelser av falsk oppfattelse av avvisning av Gud, som følge av mental, fysisk, verbale og seksuelle overgrep.
4.
I Jesu Kristi mektige navn så gir jeg avkall på og bryter alle forbannelser av harme, bitterhet, sinne, sjalusi, misunnelse, utilgivelse, sorg, skam og falsk skyldfølelse som følge av avvisning.
5.
Jesu navn tar jeg også avstand fra og bryter all oppgivelse som har blitt et resultat fra ånden for avvisning.

 

BRYTE FORBANNELSEN AV DESTRUKTIVE FØLELSER #2
I Jesu Kristi navn avstår jeg fra og bryter alle forbannelser av destruktive følelser som er påført meg og fremtidige generasjoner. Denne forsakelsen inkluderer, men er ikke begrenset, til følgende forbannelser:

Sinne og hat
1.
Utilgivelig raseri, koke av sinne, sinne, frådende sinne og hevngjerrige hat.
2.
Hatet mot far, mor, ektefelle, tidligere ektefelle, alle tidligere seksuelle og følelsesmessige forhold sombinder meg sjelelig. Hat av menn, av kvinner, av åndelige ledere, av dem som har myndighet i kirken og sivil regjering.
3.
Jesus Kristus hjelp meg å bryte og avstå fra alle bindende følelser av selvhat, impulsivitet, irritasjon, sinne, raserianfall, stridigheter/påstander, trette/ufred, konflikter, umoden egenvilje, vold, slåssing og krig.
4.
I Jesu navn så avstår jeg fra og bryter alle forbannelser av rasehat, hat av land, av politiske partier, og av etniske identiteter.
5.
Jesus Kristus hjelp meg å bryte og avstå fra alt hat mot dem som har plaget meg, misbrukt meg, eller behandlet meg hardt. Tilgi enhver, slik min Far i himmelen kan tilgi meg mine synder.
Men når dere står og ber og har noe å anklage en annen for, da tilgi ham, for at dere kan få tilgivelse hos deres Far i himmelen for det dere selv har forbrutt (Mark11,25)

Frykt
1.
I Jesus Kristi navn så bryter og avstår jeg fra alle forbannelser knyttet til frykt for kunne gi og motta kjærlighet fritt som jeg vil.
2.
I Jesus Kristi navn jeg bryter og gir avkall på alle forbannelser som angår frykt for døden, frykt for mørke, frykt for dyr og alt levende skapninger/vesener. Frykt for folkemengder, frykt for vann, frykt for å kveles, frykt for å drukne, frykt for seksuelle overfall, frykt for trange rom, frykt for storm, tordenvær og frykt for fremtiden.
3
Kjære Jesus jeg gir også avkall på og bryter alle forbannelser knyttet til frykt for demoner og for Satan. Jeg avstår fra og bryter frykt for tap av frelse og dom. Dette inkluderer den falske frykten for Den Hellige Ånd, Jesus og Gud.
4.
Jesus hjelp meg til å forsake og bryter alle forbannelser knyttet til frykt for andre mennesker, frykt for menn, frykt for kvinner, graviditet, frykt for relasjoner til andre mennesker, familie, ekteskap og frykt for åndelige lederskap.
5.
Jeg gir avstår i Jesu navn og ber om hjelp til å bryte alle forbannelser knyttet til mareritt, søvnløshet, natte-redsel, angst for mørke, terror av plageånder, tortur, terror, drømmer om ulykke, løs meg fra overtro, agorafobi – angst for åpne plasser andre fornuftsstridige fobier.

 

BRYTE FORBANNELSEN AV DESTRUKTIVE FØLELSER #3
I Jesu Kristi navn avstår jeg fra og bryter alle forbannelser av destruktive følelser som er påført meg og fremtidige generasjoner. Denne forsakelsen inkluderer, men er ikke begrenset, til følgende forbannelser:

Depresjon
1.
Depresjon, håpløshet, fortvilelse, motløshet, verdiløshet, et knust hjerte, en såret ånd, og alle tanker om døden, selvmord, selvskading og selvødeleggelse.
2.
Alle former for psykiske sykdommer og lidelser, følelsesmessig funksjonshemning forbundet med depresjon. Dette gjelder også psykoser, vrangforestillinger, bipolare lidelser, grensepsykose, alle former for personlighetsforstyrrelse, galskap, sinnssykdommer og følelsesmessige forstyrrelser.
3.
Jesus Kristus hjelp meg å bryte og gi avkall på alle forbannelser knyttet til negative reaksjoner og traumer som følge av avhengighet til alkohol, narkotika, spill, pornografi, tvangstanker og syklige tvangstanker, tvangslidelse, angstlidelse og posttraumatisk stress-syndrom.
4.
Jesus Kristus hjelp meg å bryte og gi avkall på alle forbannelser knyttet til fysiske reaksjoner til depresjon og traumer, som kan omfatte demens, senilitet, nevrologiske skader, epilepsi, anfall, kramper, og alle hormonelle og kjemiske ubalanser, og selvmissbruk.
Langvarig venting gjør vondt i hjertet, et oppfylt ønske er som et livstre (Ordsp 13,12)

Isolasjon
1.
I Jesu Kristi navn så gir jeg avkall på og bryter alle forbannelser knyttet til isolasjon, ensomhet, unaturlig sorg, agorafobi (angst for åpne plasser) og all uberettiget religiøs rettferdiggjørelse, følelsesmessig seperasjoner.
2.
Himmelske Far, i Jesu navn jeg avstår fra og bryter alle forbannelser til en vandrende ånd, en dysfunksjonell familiær forbindelse, en dysfunksjonell livsstil, mangelfull samhørighet med andre mennesker, sykdom og latskap som fører til treghet/inaktivitet.
3.
I Jesu Kristi navn hjelp meg å avstå fra alle falske forsvarsmekanismer og mestringsstrategier, som innebærer at man gir en akseptabel og tilsynelatende fornuftig forklaring på en handling for å dekke til det virkelige, uakseptable og ofte ubevisste motiv, for å rettferdiggjøre at jeg ikke har noen venner, omgangskrets, mangel på kristent felleskap, mangel på veiledere og mangel på ansvar.
4.
Himmelske Far, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, i ditt hellige navn så avstår jeg og bryter enhver demonisk kraft med oppdrag fra Satan om å «holde meg for seg selv» og borte fra Herren, familie og omsorgsfulle åndelige ledere.
5.
Jeg avstår i Jesu navn, fra enhver plan fra Satan om at jeg skal bli skilt, forbli ugift, leve i et platonisk forhold, og bli redd for mennesker for å følelsesmessig sårbar.

 

BRYTE FORBANNELSEN AV DESTRUKTIVE FØLELSER #4
I Jesu Kristi navn avstår jeg fra og bryter alle forbannelser av destruktive følelser som er påført meg og fremtidige generasjoner. Denne forsakelsen inkluderer, men er ikke begrenset, til følgende forbannelser:

Selvhat
1.
Selvhat, selvmissbruk, selvfordømmelse - som stadig gjenspeiles i at jeg bærer på skyldfølelse, er skyldbetynget, har hele tiden en følelse av fiasko, er fylt med tanker om mangler og selvforakt.
2.
I Jesu Kristi navn så avviser jeg negative stemmer fra min fortid; verbale og følelsesmessige overgrep fra foreldre, hyrder, lærere, kristne ledere og venner.
3.
Jeg ber om din hjelp Jesus Kristus til å fornekte den stemmen i meg selv som foreller meg at jeg ikke er god nok, at jeg aldri vil oppnå noen ting, eie noen ting, at jeg ville være bedre død, stemmer som sier at jeg ville gjøre verden en tjeneste med å ta selvmord og at ingen vil likevel elske meg, eller akseptere meg. Jeg fornekter og frasier meg indre stemmer som sier at jeg vil alltid være en fiasko, og at heller ikke Gud ønsker meg.
4.
Hjelp meg Jesus til å gi avkall på og bryte de fordømmende tankene som angriper min psykiske helse, mitt intellekt, forstand, mine ferdigheter, mine følelser, mine evner og mitt forhold til Gud. (Stille spørsmål om min verdighet til å bli frelst av Guds nåde.)
5.
Hjelp meg Jesus til å gi avkall på og bryte alle forbannelser knyttet til destruktive impulser til selvskading, gjennom å kutte meg selv eller andre typer av selvskadende overgrep mot meg selv. Jeg nekter i Jesu navn å akseptere alle forslag om en brå død, selvmord, rømming, gjemme seg eller at mine tanker inneholder usunne fantasier eller vrangforretillinger.

Avhengighet
1.
Kjære Jesus med din nåde avviser og bryter jeg alle forbannelser knyttet til enhver form av narsissisme (selvkjærlighet) og selvopptatthet som fører til avhengighet av narkotika, alkohol, gambling, begjær, fråtseri, bulimi, anorexia, overspising og renselse.
2.
I Jesu Kristi navn så bryter jeg og avviser alle ånder av falskhet, beruselse av drikk, begjær, tvangstanker, bakrus, hallusinasjoner, langsom død og vanære av kroppen (som er den Hellig Ånds tempel).
3.
I Jesu navn fri meg fra alle krav og unaturlige lyster for skadelig ettergivelse (mildhet), inkludert psykoaktive stoffer og psykofarmaka (medisiner) – bade de med og de uten resept., lovlig og ulovlig, som er unødvendige for liv, helse og smertebehandling.
4.
Far, Gud, Abrahams, isaks og jakobs Gud, i ditt navn så bryter jeg og avstår fra alle forbannelser knyttet til marihuana, amfetamin, LSD. Hallusinogener, heroin, crack, laboratorie-narkotika, barbiturater (benzo), crank (sveiv), PCP, GHB, alle ikke-medisinske opiater, kokain, metadon, sniffing av løsemidler, unødvendige hjelpemidler for søvn, sammen med all ulovlig narkotikahandel, reising eller omsette (lage) slike avhengighetsskapende, ulovlig narkotika.

 

BRYTE FORBANNELSEN AV DESTRUKTIVE FØLELSER #5
I Jesu Kristi navn avstår jeg fra og bryter alle forbannelser av destruktive følelser som er påført meg og fremtidige generasjoner. Denne forsakelsen inkluderer, men er ikke begrenset, til følgende forbannelser:

Lyst
1.
I Jesu Kristi navn, jeg bryter og avstår fra all lyst, kjødets lyst, pornografi, urene samtaler og fantasier, plagsomme drømmer, syndige fantasier og flashbacks, seksualiserte minner, usunne fantasier, et vandrende øye (ikke holde seg til saken, la tankene løpe) og ugudelig flørt.
2.
I Jesu Kristi navn så gir jeg avkall på og bryter alle forbannelser knyttet til ulovlig seksuelt relaterte aktiviteter inkludert utroskap (*adultery), ekteskapsbrudd (*infidelity), umoral, porno, *promiskuitet, overgrep, voldtekt, incest, prostitusjon, anskaffe prostituerte, stripping, gå på strippeklubber, tvangsmessig masturbasjon, samt å vise pornografiske filmer på TV, magasiner, videoer og internett.
3.
alle forbannelser knyttet til perversjon, * bestialitet, pedofili, seksuell vold og grusomheter, masochisme, sadomasochisme, *tantrisk sex eller okkult sex. I Jesu navn så fornekter jeg alle ånder av ukritiske seksuell omgang (* harlotry), horing i praksis (*whoredom), urenhet, besmittelse, utskeielser, skamløshet, nakenhet, kikking, og *incubus eller *Succubus.
4.
Jesus Kristus hjelp meg til å bryte og gi avkall på alle forbannelser relatert til aktivitet påvirket av seksuelle forhold, herunder frigiditet, impotens, sterilitet, ufruktbarhet, ikke fullførte forhold, flere skillmisser og havarerte ekteskap.
5.
Jesus Kristus i ditt navn så nekter og avviser jeg all inntreden av seksuelle demoner gjennom kroppens åpninger, inkludert øre, øyne, nese (lukt), berøring, samt gjennom drømmer, visualisering, nattlige opphisselser, dagdrømmer eller noen demonisk seksuell stimulering.
6.
Kjære Gud jeg avstår fra og bryter alle forbannelser til ulovlige forhold før og etter ekteskap og alle sjelelige bånd forbundet med slike forhold.
7.
alle forbannelser knyttet til forsøk på å bruke sex for å oppnå makt, rikdom og kontroll, dominans og manipulering av forhold.
8.
Himmelske Far, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud avviser og bryter alle forbannelser knyttet til forsøk fra Satan om å innpode falsk skam, falsk skyld, selv-fordømmelse, selvhat, skam eller hat av kroppen min.
Jeg fornekter og bryter alle forbannelser knytet til til falske forsøk på renhet og selv-isolasjon gjennom vekt oppnåelse, ikke vedlikeholde utseende, anorexia, bulimi eller ved krenkende/støtende oppførsel.

FORKLARING PÅ ORD:
*Adultery): Utroskap (fra latin utroskap) er utenfor ekteskapelig kjønn som anses forkastelig på sosiale, religiøse, moralske eller juridiske grunner.
*Infidelity): juks, forvillelse, utroskap (når de er gift), å være utro eller ha en affære) er et brudd på et par antatte eller uttalte kontrakt om emosjonell og / eller seksuell eksklusivitet.
*Promiskuitet): (fra fransk språk, av latin promiscuus , «blandet», «uten orden») vil si fullstendig seksuell løssluppenhet, det at man ikke[trenger referanse] følger noen normer for hvem man skal ha sex med. De fleste samfunn, nåværende og historiske, har bestemte regler for ekteskap og samliv; promiskuitet er derfor ikke ansett å være normal samlivsform.
*Bestialitet): seksuelle forhold mellom et menneske og et lavere dyr.
*Tantrisk sex): er en gammel hinduisk praksis som har pågått i over 5000 år, og betyr "veving og utvidelse av energi". Det er en langsom form for sex som sies å øke intimiteten og skape en sinn-kropp-forbindelse som kan føre til kraftige orgasmer.
*Harlotry): en kvinne som ofte er i stand til å ha tilfeldige seksuelle forhold til forskjellige partnere, og er fullstendig ute diskriminering når det gjelder valg av seksuelle partnere, og blir derfor verdsatt av alle hun kjenner, også kjent som en sexhelgen.
*Whoredom /utukt): Prostitusjon eller annen promiskuøs seksuell aktivitet.
*Incubus): En incubus er ifølge middelalderske legender en demon som i form av en mann forfører kvinner, helst nonner. Bøker om hekseri fra 1500-tallet nevner disse oftere enn succuba, den kvinnelige demonen som forfører menn.
*Succubus): Om man hadde hatt sex med en hulder, kunne dette være en succuba. Den beholdt da mannens sæd og forvandlet seg til en incubus. Siden forførte den en kvinne som deretter fikk et vanskapt barn).

 

BRYTE FORBANNELSEN AV DESTRUKTIVE FØLELSER #6
I Jesu Kristi navn avstår jeg fra og bryter alle forbannelser av destruktive følelser som er påført meg og fremtidige generasjoner. Denne forsakelsen inkluderer, men er ikke begrenset, til følgende forbannelser:

Opprør
1.
Opprør mot Gud, ulydighet, en lunken holdning, åndelig ignorering, apati og sløvhet, enhver form av avgudsdyrkelse (inkludert tilbedelse av falske guder eller avgudsdyrkende atferd). Selvrettferdighet, hyklersk åndelighet og ånden Jezebel.
2.
Jesus jeg angrer og med din hjelp gir jeg avkall på opprørskhet og bryter alle forbannelser som kan ha kommet med mitt opprør, spesielt det med å nekte underkaste seg autoritet (til mine foreldre før min juridiske frigjøring) til min mann (dersom jeg er kone), eller til pastor eller åndelige eldste i min menighet/ kirke. I Jesu Kristi navn så avstår jeg fra og bryter alle forbannelser knyttet til opprør mot sivile saker og etablerte myndigheters autoritet, herunder lovbrudd og unnlatelse av å betale skatt, opptøyer, tyveri, anarkisme, *nihilisme, voldelig og sivil ulydighet.
3.
Kjære Gud jeg går imot og bryter alle forbannelser forbundet med opprørsrelaterte følelser og holdninger, blant annet ved å ikke være lærevillig, defensiv (forsvar, trekke seg tilbake, stå svakt), argumenterende, undergravende, manipulerende, kontrollerende, eller krevende, også for falsk underkastelse, tvang, og å sette min egen agenda i konflikt med det felles beste.

FORKLARING PÅ ORD:
*Nihilisme):Kan ramme alle samfunnets verdier eller bare noen av dem, det skjelnes mellom erkjennelsesmessig (ekstrem skeptisisme), etisk nihilisme (amoralisme), samfunnsmessig nihilisme (forbundet med anarkismen), og nasjonal nihilisme (som gir seg uttrykk i negasjon eller undervurdering av ens egen nasjons betydning og tradisjonens verdi). Dette er ofte kombinert med forherligelse av andre nasjoner, deres kultur osv.., og har tilknytning til kosmopolitismen).

BRYTE FORBANNELSEN AV DEMONISK OPPFØRSEL #1
I Jesu Kristi navn avstår jeg fra og bryter alle forbannelser av demonisk adferd som er påført meg og fremtidige generasjoner. Denne forsakelsen inkluderer, men er ikke begrenset, til følgende forbannelser:
Forbannelser av nasjonal, etnisk og rase tilhørighet
1.
Med Guds hjelp og under hans sønn Jesus Kristus sin autoritet tilbakekaller jeg alle generasjonsforbannelser, demoniske ættetavler, rasemessig fordervelse, og korrupte nasjonaliteter som kom gjennom blodslinjen min. Denne forsakelsen gjelder for meg og alle fremtidige generasjoner, i Jesu navn.
Kjære Jesus jeg angrer på vegne av meg selv og mine forfedres synder og misgjerninger, helt tilbake til Adam og Eva, inkludert ugudelige eder, løfter og seremonielle handlinger og ritualer som involverer tilbedelse av falske guder, gudinner, og idoler, for all blodsutgytelse, blodspakter med ofring av dyr eller mennesker.
2.
I Jesu navn så avstår jeg fra og bryter alle forbannelser og fordommer; både rase- etnisk overlegenhet, og rase-etnisk underlegenhet.
Jeg forkaster og stopper alle ånder forbundet med erobring, voldtekt, plyndring, dominans, folkemord, tyveri av land eller eiendom, mord, angrep, å ta territorier (områder) med vold, drap på familier, husholdninger, landsbyer og nasjoner.
3.
Kjære Jesus vær med meg og hjelp meg til å avstå fra og bryter alle forbannelser av slaveri, undertrykkelse, urettferdighet, nasjonalistisk ønske om å erobre rikdom, makt, prestisje og undertrykkelse.
4.
I Guds navn, min Herre og skaper stopp og bannlys demoner av krig, vold, Antikrist, *Apollyon, *Molech og *Nike.

FORKLARING PÅ ORD:
*Apollyon): hebr. Abaddon, dødsengelen, omtalt i Ap.gj 9:11.
*Moloch): I det gamle testamentet omtales menneskeoffer i forbindelse med Moloch, særlig barneoffer, som fant sted i Hinnomdalen sør for Jerusalem (Ge-henna) i sen kongetid (3.Mos 18:21, 20:1f, 2Kong 23:10).
*Nike): fra Samothrake ca 190 f.Kr., gresk gudinne som Romerne kalte Victoria, benyttet skikkelsen spesielt i triumfalkunsten som seiersymbol.

Mord
1.
Himmelske far jeg avstår fra og bryter alle forbannelser av mord, hevn, gjengjeldelse, sjalusi, abort, selvskading, selvkutting, selvmord, selvmordsforsøk, selvmordstanker, barnemord, tilbedelse av Molok, menneskeofring, brodermord, fødselskontroll, ødeleggelse av befruktede egg, rituelle mord eller gjengdrap.
2.
Jesus Kristus jeg angrer på alle destruktive tanker og handlinger mot eiendommer, mennesker, institusjoner, sivile og religiøse ledere, og de som har gjort urett mot meg, eller kommet med usanne anklager mot meg, alle planer eller spekulasjoner om hevn som forårsaker fysiske eller følelsesmessige smerter. Jeg bryter i Jesu navn alle forbannelser knyttet til slike tanker eller handlinger.
3.
Jesus, min Gud, jeg avstår fra og bryter alle forbannelser påført meg av noen av mine stamfedre som har begått handlinger av mord eller drapsforsøk, og alle tidligere tilfeller innenfor min families linje av vold eller oppfordring til vold som har ført til skade av noe slag.

 

BRYTE FORBANNELSEN AV DEMONISK OPPFØRSEL #2
I Jesu Kristi navn avstår jeg fra og bryter alle forbannelser av demonisk adferd som er påført meg og fremtidige generasjoner. Denne forsakelsen inkluderer, men er ikke begrenset, til følgende forbannelser:

Død og ødeleggelse
1.
Himmelske Far, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, jeg avstår fra og bryter
hvert eneste dødsønske fra meg selv eller andre, blodsbesvergelse eller eder, løfter, eller blodspakter, inkludert seksuelle ritualer av vampyrismer eller bloddeling.
2.
alle forbannelser som stammer fra engasjement i det okkulte, hekseri, voodoo, hevn magi (magisk hevn) og spådomskunst, hvor slikt engasjement fører til beregnende (utspekulert) eller planer om å drepe et barn (barnemord) eller drap av familiemedlemmer (brødre, søstre, foreldre og alle andre slektninger).
3.
I Jesu navn så fornekter og bryter jeg alle forbannelser som er et resultat av å ønske en annen person død, eller ønske om å skade noen personers karriere, fremtid, skjebne, forhold, velsignelser, lykke, åndelige liv, glede, frihet, ære, ekteskap, åndelig rikdom, velstand og fremgang, målsetting, kreativitet, motiver og mål.
4.
Jesus hør min bønn, jeg ber deg om hjelp til å avviser og bryte alle forbannelser som er et resultat av deltagelse i enhver forbrytelse, inkludert stjeling, hærverk, graffiti, plyndring, brannstiftelse, anarki, skadefryd med djevelske hensikter, ødeleggelse av varer og eiendom, skade eller vise mangel på respekt for andres eiendom eller å være i besittelse av andres eiendeler.

Underholdning / fornøyelser
1.
Himmelske Far, i Jesu Kristi navn så avstår jeg fra og bryter alle forbannelser som har kommet fra ugudelige tidsfordriv, fra spill, alkoholisme, eller demonisk underholdning, nytelsessyk livsstil, lystige fornøyelser og blasfemisk musikk, tatovering, persing, orgier, drukkenskap, laster (synd), festligheter, og alle andre usunne aktiviteter.
2.
Kjære Gud Fader i himmelen jeg angrer på å ha deltatt på noen som helst demonisk seremonier, hedenske ritualer, vulgære konserter, spill-kasinoer, respektløse filmer og teaterproduksjoner, og eventuelle blasfemiske eller vanhelliget ettergivenheter, og jeg bryter enhver forbannelse som er et resultat av disse aktiviteter.

Penger / økonomi
1.
Kjære Jesus jeg angrer på kjærlighet til penger, grådighet, begjær, tyveri, nasking og å bruke urettferdige vekter eller saldoer, og jeg bryter alle forbannelser knyttet til denne syndige oppførsel.
Jeg avviser, i Jesu navn, enhver ånd av Fattigdom og Mangler som holder tilbake fruktene av mitt eget arbeid, som hinder meg i å betale tienden, som hinder meg i å betale skatt, og jeg bryter alle forbannelser assosiert og fastlåst til dette tankemønsteret.
I Jesu navn så bryter jeg også forbannelsen fra Malaki for å rane Gud (se: Malaki 3:8-9) og forbannelsen av en tærende pest som fortærer «avlingene» og «fruktene» av åkrene mine, etter å ha gitt avkall på den urettferdige atferden som førte til disse forbannelser.
2.
I Jesu navn så aksepterer jeg å betale alle mine skatter og tienden som jeg er i stand, og å gi vederlag for det jeg har stjålet, og å gjennomføre mine økonomiske affærer på en ærlig og rettferdig måte.
3.
Med Guds hjelp, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud så motstår jeg og avviser enhver ånd av fattigdom og mangler, og demonisk tilbakeholdelse av min økonomi, og jeg krever sju fold tilbake i henhold til lov om erstatning (Ordspråkene 6:31).
Blir han grepet, må han bøte sjudobbelt, han må gi fra seg alt han har i sitt hus (Ordsp6,31)

 

BRYTE FORBANNELSEN AV DEMONISK OPPFØRSEL #3
I Jesu Kristi navn avstår jeg fra og bryter alle forbannelser av demonisk adferd som er påført meg og fremtidige generasjoner. Denne forsakelsen inkluderer, men er ikke begrenset, til følgende forbannelser:

Ånden til Jezebel og Ahab
1.
Jezebel og Ahabs ånd representerer mord, kontroll, falsk underkastelse, manipulering, arroganse, falsk åndelighet, uansvarlighet, og på alle områder som Jezebell arbeider slik som himmelens dronning, Babylons dronning, hustru, mor, veileder, beiler, seksualpartner, lærer, pastor (hyrde) og leder.
2.
I Jesu Kristi så avviser og bryter jeg all Jezebel og Ahab sitt engasjement i et hvert forhold av ektemann og hustru, mor-barn, far-barn, pastor-menighetsmedlemmer, arbeidsgiver-ansatt, venn til venn, veileder-student, kjærlighetsforhold (inkluderer sex som et middel for å manipulere). I jesu navn så angrer på bruk av makt, penger, posisjon for å ødelegge/ forderve/ bestikke slike forhold.
3.
Kjære Jesus jeg avstår fra og angrer på alt hat og opprør mot menn, autoriteter, kristent lederskap, og alle former for uttrykk av dette hatet og opprøret, inkludert en skarp (ufin, giftig) tunge, seksuell forførelse, sinne, og at jeg later som om jeg samarbeider.
4.
Kjære himmelske Far, jeg ber også om hjelp til å avvise alle måter som ånden av Jezebel og Ahab arbeider på, inkludert, men ikke begrenset til ufruktbarhet, forakt mot barn, respektløshet for hellige ting, sladder og bakvaskelse (baksnakking), undergrave ledelse, ødelegge ekteskap, utspekulerte angrep på åndelige ledere, oppfordre til åndelig fiasko eller kirkelig splittelse, sette spørsmål ved bibels autoritet, kvinnehat, begå åndelig kastrering og fremme hekseri og opprør.
5.
Jeg ber også om hjelp i Jesu navn til å avvise og bryte enhver form av Jezebels uttrykk gjennom åndene:
Lilith): Kvinnelig mesopotamisk demon. Knyttet til strøm og vind, sykdom og død. Vind- og uværs demon.
Ashtoreth): Seksualgudinne.
Aphrodite): Gresk guddommelighet for kjærlighet, skjønnhet, fornøyelse og beskyttelse.
Astarte): Midtøstens gudinne; Ishtar: Kvinnelig guddommelighet. Fruktbarhet, seksualitet og krig.
Diana): Gammel gresk gudinne av månen, jakt og kyskhet.
Venus): Romersk gudinne for kjærlighet, skjønnhet og fruktbarhet.
Ishtar): Assyrisk og Babylonsk gudinne for fruktbarhet, krig, kjærlighet og sex.
Isis): Gudinne som knytter sammen det jordiske med det hinsidige. Oldtidens egyptiske religion og mytologi.
Kali): kona til Shiva. Shivas feminine aspekt.
Hinduisk): Egen kraft. Vredesfull. Vediske treenighet. Nådeløs, negativ, snill og beskyttende.
Anat): Jomfrugudinne og krigsgudinne. Fruktbarhet og ødeleggelse. Voldelig og blodtørstig. Kjærlighetsgudinne som feiret med Baal.
Jeg avviser enhver form av Jezebels uttrykk gjennom disse åndene og alle andre gudløse former gjennom hele historien. Jeg avviser Jezabels partnere og legioner, inkludert åndene Akab, Molech (den gammeltestamentlige varianten av Moloch), Baal, Mord, Heksekraft og Lucifer.
I navnet til Faderen, Sønnen og den Hellig Ånd så avviser og bryter jeg ethvert sjelelig bånd til disse falske guder og falske guddommer og enhver seksuell følelse, eller åndelig bånd som jeg har smidd sammen med personer som er kontrollert av Jezebel.
Med rettferdighetens dom, kjære Gud, frigjøres Jezebels hunder (Kong 9:34-37) til åndelig å spise kjøttet og drikke blodet til Jezebel for å drive hennes påvirkning helt og holdent bort fra mitt liv.

BRYTE FORBANNELSEN AV FYSISKE OG MENTALE SYKDOMMER OG LIDELSER #1
I Jesu Kristi navn avstår jeg fra og bryter alle forbannelser av fysiske og mentale svakheter, sykdommer og lidelser som er påført meg og fremtidige generasjoner. Denne forsakelsen inkluderer, men er ikke begrenset, til følgende forbannelser:

Sykdom og skrøpelighet
1.
Hver genetisk og medfødt, arvelig, sykdom ved arvelig overføring. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til leddgikt, kreft, epilepsi, fibromyalgi, mage-tarm sykdommer, øye-, øre-, nese-, hals sykdommer, hjertesykdommer, høyt blodtrykk, lungeproblemer, alle sykdommer i ledd og lemmer, skjelett- og muskelsykdommer, sykdommer i lymfesystemet og i hormonsystemet og det endokrine system, nevrologiske sykdommer, forstyrrelser i blod og lymfekar som forårsaker væskeansamlinger, medfødte misdannelser, sykdommer i kjønnsorganene, hjertesvikt og alle lidelser i hvert innvendige, indre organ.
2.
I Jesu Kristi navn så avviser jeg hver eneste lidelse, skrøpelighet, funksjonshemming, svakhet, sykdom, krampe, unormal tilstand, syklige kroppslige funksjoner, infeksjoner, underernæring og forgiftning.
3.
Kjære Gud i ditt hellige navn så avviser jeg enhver negativ faktor som påvirker min helse, inkludert de faktorene som er patogene (læren om de syklige prosessene som sykdomsårsakene setter i gang, og som utvikler tilstanden frem til dens endelige form), parasittiske, giftige, som kommer fra miljøet eller er forårsaket av mikroorganismer, virus eller genetiske mutasjoner (varig forandring i organismens arvestoffer).
4.
I Jesu Kristi navn så bryter jeg enhver forbannelse som har til hensikt å påvirke (influere) min helse, føre til død eller for tidlig død, resultere i lidelser, øke smerter, øke sårbarheter til sykdommer og lidelser eller forårsake kroppslige funksjonshemninger; som bringer med seg sløsing, miste viljen til å leve, eller frykt for døden.
5.
Jeg erklærer Jesu Kristi helbredelse på alt fysisk unormalt og dysfunksjonelt og i Jesu navn igjenopprett min kropp til god helse og helhet.

Psykiske helseproblemer
1.
Jeg bryter enhver forbannelse forbundet med alle former for psykisk sykdom, lidelse og følelsesmessige funksjonshemninger, inkludert schizofreni, paranoia, depresjon, bipolar lidelse (manisk-depressiv), borderline personlighet, vanvidd, sinnssykdom, galskap, og lignende psykiske og følelsesmessige forstyrrelser.
2.
Kjære Gud, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, jeg ber deg om å få være frisk, og i ditt hellige navn avstår jeg fra og bryter alt aldersrelatert angrep på mitt sinn, inkludert demens, senilitet, tap av hukommelse, Alzheimers, forvirring, mental distrahering og glemsomhet.
3.
Tvangslidelser, vanedrikking, overspising, panikkanfall, posttraumatisk stress lidelse, agrofobi (angst for åpne plasser), generell angst narsissisme (sykelig selvopptatthet), alle angstlidelser, autisme, underskudd på oppmerksomhet og hyperaktive lidelser.
Jeg erklærer Jesu Kristi helbredelse på ethvert psykisk problem og i gjenopprettelse av helse og helhet.

 

BRYTE FORBANNELSEN AV FYSISKE OG MENTALE SYKDOMMER OG LIDELSER #2
I Jesu Kristi navn avstår jeg fra og bryter alle forbannelser av fysiske og mentale svakheter, sykdommer og lidelser som er påført meg og fremtidige generasjoner. Denne forsakelsen inkluderer, men er ikke begrenset, til følgende forbannelser:

Angrep på organer
1.
I Jesu navn; all kreft, inkludert kreft i brystet, kreft i magen, leukemi (blodkreft) og andre former for kreft i blodet, kreft i skjelettet, kreft i prostata, hudkreft, lungekreft, lymfekreft, kreft i hjernen, kreft i reproduktive (livmor, testikler) organer, kreft i tarmene og kreft i tykktarmen.
2.
Himmelske far, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud i ditt hellige navn så tilbakeviser jeg ethvert demonisk angrep som forårsaker svulster, ukontrollert cellevekst, slag eller lammelse, og alle sykdommer inkludert sykdommer i de røde blodlegemer, anemi, ALS (Lou Gehrig´s sykdom; muskelsykdom) og andre motoriske nervesykdommer. Sykdom i øye musklene, diabetes, eksem og andre hudsykdommer, Parkinson sykdom, Crohns sykdom, MS (multiple sklerose; kronisk inflammatorisk sykdom i sentralnervesystemet) AIDS, Hiv og alle kroniske lidelser.
3.
Kjære Jesus Kristus med din hjelp og under din autoritet så bryter jeg alle forbannelser som påvirker øyet som resulterer i dårlige syn, inkludert skjeve hornhinner, grønn stær, grå stær, løsrevet netthinne og alle grader av nærsynthet og blindhet.
4.
I Jesu navn så avstår jeg fra og bryter alle forbannelser som har resultert i vektkontroll og spiseforstyrrelser.
5.
I Jesu navn så avstår jeg fra og bryter alle forbannelser som angår hjerteproblemer, inkludert høyt kolesterol, hjerteinfarkt, bilyder på hjertet, falske hjerteanfall, uregelmessige hjerteslag, problemer med hjerteklaffene, blodpropp, årebetennelse (inflammasjon av en vene, vanligvis i leggene). Harde og tynne årer som blokkerer arteriene (blodårer) og all fare for disse tilstandene.
6.
I Jesu navn så bryter jeg all forbannelse angående lungenes tilstand, inkludert bronkiene og lungeinfeksjoner, astma, emfysem, allergisk betennelse (høy feber), bihulebetennelse, bronkitt og enhver annen årsak til svekket lungekapasitet.
7.
I Jesu navn så gir jeg avkall på bryter alle forbannelser angående skjelett abnormiteter, inkludert krumming av ryggraden, sklerose, og andre bein eller ledd abnormiteter eller svakheter.
8.
alle forbannelser som har resultert i plager eller sykdommer i leveren, huden, bukspyttkjertelen, blindtarmen, reproduktive organer (livmor og testikler), skjoldbruskkjertelen, galleblære, nyrene og ethvert organ som systematisk påvirker kroppen.
9.
I min himmelske Fars navn jeg ber om hjelp til å bryte all forbannelse som forårsaker eller aktiviserer kroniske smerter, inkludert smerter i rygg og ryggrad, smerter som er resultat av forstuvninger, muskelstrekk (muskelbrist), lidelser i vev og ledd (leddvev) og all smerte som hemmer normal aktivitet.
10.
Kjære Gud i ditt hellige navn, jeg forsaker og bryter all forbannelse som skrumplever, hørselsproblemer, hypoglykemi (lavt blodsukker), magesår, hepatitt (leverbetennelse), og enhver sykdom og lidelse som resulterer i hevelse, ødemer (væskeansamling), kløe, brennende svie, svimmelhet, lammelse, impotent, sterilitet, abort, besvimelse, kramper eller andre symptomer på dårlig helse.
11.
Ved Jesus Kristi sår er jeg helbredet og leget (1Pet2:24). Alle mine celler, alle mine DNA, alle mine kromosomer, alle mine organer, alle mine sanser må innrette seg etter Guds guddommelige orden for min tilværelse.
Enhver ond ånd som har til hensikt å ødelegge noe som helst område i min fysiske kropp er herved og for all fremtid hindret, bastet og bundet fra å forårsake plage og trakassering.
Han bar våre synder på sitt legeme opp på korstreet, så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Ved hans sår har dere fått legedom (1 Pet2,24)

 

BRYTE FORBANNELSEN AV FALSK ÅNDELIGHET
I Jesu Kristi navn avstår jeg fra og bryter alle forbannelser av falsk åndelighet som er påført meg og fremtidige generasjoner. Denne forsakelsen inkluderer, men er ikke begrenset, til følgende forbannelser:
1.
Alle falske religioner og religiøs praktisering, spesielt de som er forankret i gamle tilbedelser av Sumererne (egen folkegruppe), Babylonerne, Egypterne, Assyrerne og Druids (gammel irsk, medlem av høytstående profesjonelle klassen i gamle keltiske kulturer).
2.
Hver falsk gud og falsk guddom og halvgud, hver ånd, demon, idol, ikon, objekt og amulett.
3.
Alle falske religioner, inkludert deres ritualer, seremonier, trosbekjennelser, såkalte sakrament, hellige tekster og skrifter, falske offergaver, offer til avgudene, ofrene og pakter, spesielt blodspakter som involverer dyr og menneskeoffer.
4.
Under Kristi beskyttende blod avstår jeg fra og bryter alle forbannelser om falsk åndelighet som kommer fra organisasjoner som femmer intellektuell og etisk oppførsel blottet for jødedommens prinsipper som søker en bedre menneskeslekten med viten og vilje nekter for Jesu Kristi forsonende blod.
5.
I Jesu Kristi navn så avviser jeg enhver tilknytning, anbefaling, grad, løfte, ed, kontrakt, avtale og ugudelige uttalelser som står i konkurranse med eller er imot mine forpliktelser til Faderens, Sønnen og Den Hellige Ånd.
6.
Kjære Gud i ditt hellige navn hold tilbake et hvert forsøk på å fortrenge visdommen i Kristus med demonisk innflytelser filosofier, teorier, rasjonalisering, opphøyelse eller falsk kunnskap, eller avhengighet (tiltro) til opphøyde mestere, som resulterer i opphøyelse av intellekt eller lærdommer av demoner.
7.
I Jesu navn så avstår jeg fra alle religiøse ledere, guruer, lærere, avtar (nedstiging; hinduisk mytologi), grunnleggere av falsk religion, talsmenn og representanter for hvem jeg har lovet hengivenhet, gitt gaver og gaveoffer, eller med hvem jeg har hatt seksuelle eller følelsesmessige bindinger. Jeg bryter alle sjelelige bånd knyttet til disse menneskene, og i Jesu navn driver ut enhver sjelelig overføring fra dem og tilbakevise all tankekontroll.
8.
Jeg omvender meg i Jesu navn og avviser et hvert uttalt ord på vegne av falsk åndelighet, inkludert blasfemi, banning, vanhelligelse, forbannelse, eder, selvskadende løfter, hemmelige pakter og all spott mot kristendommen.
9.
Under Kristi beskyttende blod avstår jeg fra og bryter alle forbannelser forbundet med okkult praksis, inkludert men ikke begrenset til yoga, TM, Tantric praksis (har med hinduisme og buddhisme å gjøre), guidede bilder, visualisering, gudløs holisme (helhetstenkning innen helsefag), demonisk meditasjon, tankekontroll, hypnose, mantra (hinduisk), Chants (Sanger (spes)), avhengighet av psykiske krefter, tidligere liv terapi, åndelig guide og kanalisering, reinkarnasjon (gjenfødelse), Qiqong (puste- og bevegelsesteknikk), kundalini (sammenrullet som en lange – ur-energi fra India og Tibet), prana (en form for yoga), chakras (hinduisme – New Age, noe som påvirker kroppen) auraer (lys rundt hode), klarsyn, ESP (ekstrasensorisk persepsjon). Alle psykiske krefter, psykisk helbredelse, Reiki (Japansk meditasjons teknikk), I Ching (kinesisk visdoms- og spådomsbok) og all spådom.
Jeg avviser også, i Jesu navn, alle lærere, undervisere, guruer og ledere som introduserte meg til å hengi meg til denne praksisen og jeg bryter hvert et sjelebånd med dem. I jesu navn så bryter jeg også enhver avtale, segl, pakt og underkastelse tilknyttet til disse praksisene og mennesker i denne praksisen som på noen måte er i kontakt med meg.

 

BRYTE FORBANNELSER AV ALLE SJELBINDINGS PROBLEMER
I Jesu Kristi navn avstår jeg fra og bryter alle forbannelser av sjelebindings problemer som er påført meg og fremtidige generasjoner. Denne forsakelsen inkluderer, men er ikke begrenset, til følgende forbannelser:
1.
Under Kristi beskyttende blod avstår jeg fra og bryter enhver usunn og ugudelig emosjonell, kroppslig, seksuell, mentalt, psykisk, åndelige, profesjonelle bånd som har kommet inn til meg og bundet meg til et annet individ, inkludert enhver venn, familiemedlem, elsker(inne), x-elsker(inne), ektefelle, prostituert, arbeidsgiver, veileder, pastor eller noen andre som jeg har tillat meg selv å knytte meg til på en måte som resulterte i skade på meg selv.
2.
I Jesu navn så avviser alle følelser, løfter, lovnader, pantsettelser, formelle og uformelle bindende avtaler som jeg har uttalt eller skrevet sammen med de personene som jeg har sjelebindinger til eller hvem jeg har hatt et kjødelig forhold til, og jeg bryter alle forbannelser knyttet til disse forholdene.
3.
Jeg ber deg Gud, min Far om tilgivelse for all falskhet og forførelse som ledet til denne trelldommen. I Jesu navn ber jeg om helbredelse fra minner og omstendigheter som ledet til sjelebindingen. Jeg tilgir alle andre mennesker for det som hun eller han har gjort for å forføre, lure eller på noen annen måte skade meg.
4.
Dersom noe sjelelig fra den personen som jeg har vært bundet til har blitt sittende fast i noen del av mitt sin eller i mine følelser, så ber jeg deg Jesus om at Guds Ånd tar dette bort fra meg. Dersom noen demon er festet til disse overførte sjelelige bindinger så forkaster jeg disse onde åndene med Jesu Krist blod. I Jesu navn så sender disse bindingene tilbake til personen de kom fra. Jeg vil, i Jesu navn, sende tilbake eller ødelegge, en hvilken som helst tilnærming, alle gjenstander som binder meg til disse personene, objekter som kan minne om denne personen eller gaver som jeg i løpet av livet har fått fra denne (disse) personen (e). Ved å fjerne disse påminnelsene fysisk, så kutter jeg av alle mulige måter som Satan bruker for å ha denne personens tilstedeværelse i mitt liv.
5.
I Jesu navn så forsaker jeg, motstår og bryter alle forbannelser av skam,
skyld, selvfordømmelse, plaging, forfølgelse, og følelsesmessig tortur relatert til denne (disse) personen(e). Når de sjelelige bånd er brutt, så har denne personen ikke lenger noen åndelig juridisk rett til å påvirke mitt liv.
6.
Hver dør i ethvert område av mitt liv som er berørt av dette sjelelige båndet til andre mennesker er nå lukket og forseglet av Jesu Kristi blod.

 

BRYTE FORBANNELSEN AV ENHVER SPLITTET SJEL
I Jesu Kristi navn avstår jeg fra og bryter alle forbannelser av splittet sjel som er påført meg og fremtidige generasjoner. Denne forsakelsen inkluderer, men er ikke begrenset, til følgende forbannelser:
1.
Under Kristi beskyttende blod avstår jeg fra og bryter et hvert angrep fra Satan gjennom heksekraft, satanisme eller noen som helst okkult makt fra å slitte mitt sinn og mine følelser. Jeg angrer min involvering i engasjement som kan ha tilrettelagt for denne for denne onde hensikten, slik som å praktisere Østens mystikk, meditasjon, hypnoterapi, transental meditasjon, kanalisering eller ulike former for sinnskontroll, bruk av narkotikum/ medisiner eller lytte til demonisk musikk.
2.
Jeg ber om at Du Gud sender dine engler og Den Hellige Ånd til å samle sammen alle de ødelagte delene av mitt sinn og gjenoppbygger dem og bringer dem sammen til en helhet i henhold til Salme 23:3 «Han gir meg ny kraft».
3.
I Jesu Kristi navn så forsaker og bryter jeg et hvert forsøk som noen personer har gjort for å kontrollere mitt sinn og mitt liv for derved å splitte mine følelser gjennom deres dominans. Denne avvisningen inkluderer enhver utilsiktet tankekontroll brukt av mine forfedre som passer inn i mine tilbøyeligheter til å assosiere negativt.
4.
Kjære Jesus jeg ber om helbredelse for enhver psykologisk splittelse og følelsesmessige ødelagt del av mine tanker og følelser. Jeg er erkjenner at slike tilstander kan bli tilrettelegges etter overlevd traume. Jeg vet at det er Guds vilje at jeg ikke skal ha et to-delt sinn, men å være stabil i alle mine tanker og handlinger (Jak1:2-7). Jeg ønsker at denne helbredelsen skal gjennomtrenge alle deler av min sjel, selv de dypeste delene som er utsatt for hukommelsestap, slik at ingen demonisk kraft kan manipulere min tilstand bevisst eller ubevisst.
Mine brødre, se det bare som en glede når dere møter alle slags prøvelser. For dere vet at når troen prøves, fører det til utholdenhet. Men utholdenheten må vise seg i fullført gjerning, så dere kan være fullkomne og hele og ikke stå tilbake i noe. Dersom noen av dere mangler visdom, skal han be til Gud, og han skal få; for Gud gir til alle, villig og uten bebreidelser. Men han må be i tro, uten å tvile. For den som tviler, ligner en bølge på havet, som drives og kastes hit og dit av vinden. Ikke må et slikt menneske vente å få noe av Herren, (Jak 1,2-7)

 

BRYTE FORBANNELSEN AV VEDERSTYGGELIGHETER SOM DET STÅR OM I BIBELEN
I Jesu Kristi navn avstår jeg fra og bryter alle forbannelser av bibelsk vederstyggeligheter som er påført meg og fremtidige generasjoner. Denne forsakelsen inkluderer, men er ikke begrenset, til følgende forbannelser:
1.
Alle bibelske forbannelser uttalt og erklært som umoral, ulydighet og ugudelig oppførsel i bibelen. Inkludert forbannelsen om barn utenfor ekteskap (5.Mos 23:2), forbannelsen om antisemittisme (1.Mos 12:3) og alle de forbannelsene som Gud advarer sitt folk imot i 5. Mosebok kap.28.
2.
Alle forbannelser om død, isolasjon, fremmedgjøring fra Gud, fattigdom og enhver fysisk og mental konsekvens av åndelig opprør.
3.
Kjære Gud, allmektige Gud, fri meg og kommende generasjoner fra enhver forbannelse om utukt, utroskap, insest, seksuelle overgrep, perversjon, alle moralske urenheter, å beholde forbannede gjenstander, overse de fattige, utnytte uskyldige og sårbare, hekseri, tyveri, å sverge falskt, avgudsdyrkelse, forbannelser ( spesielt der en tar Guds navn til seg i forfengelighet), begjær, lureri, uærlighet, unnlatelse av tienden (offergavene), mord, undertrykke de handicappede, manglende omsorg for enker og foreldreløse, villedende religiøse sysler, vanære foreldre, spedbarns drap, heksekraft og enhver annen synd forårsaket av forbannelse.
4.
Disse forbannelsene er nå brutt, i Jesu navn, helt tilbake til Adams og Evas tid, fra handlinger av alle mine forfedre helt tilbake til den tiden. Alle forfalskninger av bibelske begrensninger er også brutt for alle fremtidige generasjoner. Når jeg nå med Guds hjelp bryter disse forbannelsene og avviser disse begrensningene er jeg akseptert i felleskap med min Gud som også er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud og jeg og jeg gleder meg over å være i Jesu Kristi nærvær.

Amen!

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

27.03 | 16:17

Ja, halleluja!

...
27.03 | 09:07

Derek Prince, et opphav av Guds Ord og dens kraft. Fryder meg

...
11.09 | 12:12

TV Visjon Norge har den i en nyere utgave.

...
07.09 | 23:11

Svar til Synøve på spørsmål om sangen: Takk for Golgata
Uten å ha kontrollert om fakta enda eg mener å huske sangen er skrevet av: Wiggo Abrahamsen som bor på Karmøy.
kan gi en tilbakemelding siden.

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE