sangbok 4

INNHOLD: 19.Nede i dalen  20.Jeg ønsker å se Jesus først av alt  21.Se etter meg  22.Falne stjerne  23.Han tek ikkje glansen av livet  24.Underbara land 25.Jesus med deg vil jeg leve her  26.Se på Jesus 27. I heard my mother call my name in prayer

19. Nede i dalen. Teksten står under, så det er bare å klikke med musetasten på:;"MP3-spiller/hvit p
Emilia Lindberg - Han er med deg på høyden. Kilde; https://www.youtube.com/watch?v=pkucoe6KWFM. Lagt til min hjemmeside 06.08.2018

19. Nede dalen 

Sang av: Emilia Lindberg
Fra: Musikkhelg på Furutangen misjonssenter,
Randøy 22.-24. mai 2015
Lagt ut på Youtube den 12. juni 2015

 

Livet er enkelt
når vi er opp på høyden
Og i ditt hjerte
er en underbar fred
Men saker forandres
og du hamner i dalen
Men mist ei din tro
for vår Gud vil deg vel

 

Kor:
For den Gud som er på høyden
Han er også i dalen
Så om motgang deg møter
Ja da hjelper Gud
Og den Gud som finns i medgang
Han er den samme i motgang
Så er det dag eller natt
Ja det er samme Gud

 

Kor:
For han er med deg på høyden
Han ska være med deg i dalen
Så om motgang deg møter
Da vil han hjelpa min Gud
For den Gud som finns i medgang
Han er den samme i motgang
Er det dag eller natt
Ja, det er samme Gud

 

Så vi taler om tro
når vi er opp på høyden
Å tale er enkelt
når livet er lett
Men når vi er ned i dalen
og vi fristes og prøves
Kan det være svårt
å forstå at han vil lede oss rett

 

Kor:
Men han er med deg på høyden
Han ska være med deg i dalen
Så om motgang har møtt deg
Da vil han hjelpe min Gud
Han er med deg i medgang
Og han er den samme i motgang
Så er det dag eller natt
Ja, det er samme Gud

 

Kor:
For den Gud som er på høyden
Han er også i dalen
Så om motgang deg møter
Ja, da hjelper min Gud
For han er med deg i medgang
Han er den samme i motgang
Så er det dag eller natt
Ja, det er samme Gud

 

(Musikk)

Kor:
Han er med meg på høyden
Han er med meg i dalen
Om motgang meg møter
Ja, da hjelper Gud
Han er med meg i medgang
Han er den samme i motgang
Er det dag eller natt
Ja det er samme Gud
Så er det dag eller natt
Det er samme Gud

 

 

20. Jeg ønsker å se Jesus først av alt. Teksten står under, så det er bare å klikke med musetasten på:;"MP3-spiller/hvit pil" og synge med.
Emilia Lindberg med Bosse och Ingemar Sång - Jag önskar att se Jesus först av allt. Kilde: https://www.youtube.com/watch?v=C-JijrmDVqE. Lagt til min hjemmeside den 06.08.2018

20. Jeg ønsker å se Jesus først av alt 
 Sang og musikk av
Emilia Lindberg med Bosse och Ingemar
Kilde: Youtube 02.04.201|5

 

I himlen er det mange ting jeg lengter å får se,
av skjønnhet som alt annet overgår.
Men då jeg når det landet og i herlighet fremstår
Jeg ønsker å se Jesus først av alt.

Kor:
Jeg ønsker å se Jesus først av alt,
min syndeskyld på korset han betalt.
Og så for evighet, får jeg se hans herlighet,
jeg ønsker å se Jesus først av alt.

Kor:
Ja, jeg ønsker å se Jesus først av alt,
min syndeskyld på korset han betalt.
Og så for evighet, får jeg se hans herlighet,
jeg ønsker å se Jesus først av alt.

 

Jeg ønsker skue perleporten,
gaten av rent gull
jeg lengter se hver bolig- liten, stor.
Den nye stad og floden
som er klar som rent krystall.
Men Jesus, deg, vil jeg møte først av alt.

Kor:
Jeg ønsker å se Jesus først av alt,
min syndeskyld på korset han betalt.
Og så for evighet, får jeg se hans herlighet,
jeg ønsker å se Jesus først av alt.

(Musikk)

Ja, jeg lengter møte kjære
som meg venter på den strand,
vi minnes ei den tid vi var på jord.
Jeg lengter møte dem som
har gått forut til Guds land.
Men Jesus deg vil jeg møte først av alt.

Kor:
Ja, jeg ønsker å se Jesus først av alt,
min syndeskyld på korset du betalt.
Og så for evighet, får jeg ser din herlighet.
Ja, jeg ønsker å se Jesus først av alt.

Kor:
Ja, vi ønsker møte Jesus først av alt.
Tenk, min syndeskyld på korset han betalt.
Ja, så for evighet så får vi ser hans herlighet,
Så jeg ønsker å møte Jesus først av alt.

Kor:
Tenk, vi ønsker møte Jesus først av alt,
vår syndeskyld på korset han betalt.
Å så for evighet får jeg ser hans herlighet,
så jeg ønsker å se Jesus først av alt.

 

Det var gjennom blodet.
Gjennom blodet.
All min synd forlaten er.
Halleluja!
Jesus bringer full forsoning,
på sitt kors på Golgata.

Det var gjennom blodet.
Gjennom blodet.
All min synd forlaten er.
Halleluja!
Han bringer full forsoning,
på sitt kors på Golgata.

(musikk og vitnesbyrd)

Det var gjennom blodet.
Gjennom blodet.
All min synd forlaten er.
Halleluja!
Jesus bringer full forsoning,
på sitt kors på Golgata,
ja, på sitt kors på Golgata.

 

21. Se etter meg. Teksten står under, så det er bare å klikke med musetasten på:;"MP3-spiller/hvit pil" og synge med.
Per Tveten - Se etter meg for jeg er også der. Kilde:https://www.youtube.com/watch?v=HOblyEyC30w. lagt til min hjemmeside den 201.10.2018.

21. Seettermeg

Musikk: Per Tveten

 

Når du engang krysser grensen over Jordan
Du ser himlens skjønnhet og dens gylne strand
Du ser glasshavet og lyset fra Guds trone
Du har nådd ditt mål du er i himlens land

 

KOR:
Se etter meg, for jeg er også der
I det skjønne land der ingen tårer er
Når vi har vært der titusen år,
ja enda lengre enn det
Enda finns det mer av himlens herlighet

 

Ingen tunge kan beskrive evigheten
Ingen engel dette budskap kan forstå
Når den blodsforløste sjel fra jorden hentes
Skal en perleport til himlen åpen stå

 

KOR:
Se etter meg, for jeg er også der
I det skjønne land der ingen tårer er
Når vi har vært der titusen år,
ja enda lengre enn det
Enda finns det mer av himlens herlighet

 

Blir du med til dette skjønne himmellandet?
Blir du med når Jesus henter bruden hjem?
Er du renset i hans blod, ditt liv forvandlet?
Skal du og en dag til himlens land nå frem?

 

KOR:
Se etter meg, for jeg er også der
I det skjønne land der ingen tårer er
Når vi har vært der titusen år,
ja enda lengre enn det
Enda finns det mer av himlens herlighet

 

KOR:
Se etter meg, for jeg er også der
I det skjønne land der ingen tårer er
Når vi har vært der titusen år,
ja enda lengre enn det
Enda finns det mer av himlens herlighet

 

 

22. Falne stjerne. Teksten står under, så det er bare å klikke med musetasten på:;"MP3-spiller/hvit pil" og synge med.
Jan Groth - Den Falne Stjerne. Kilde: https://www.youtube.com/watch?v=891uY1kh62o. Lagt til min hjemmeside den 201.10.2018.

22. Falne stjerne

 Musikk: Jan Groth

For hver en gang jeg en stjerne falle.
Å ikke skinner mer på himmelen blå.
Min tanke går til syndens fanger alle.
Som bort i et fremmed land som må gå.


REF.:
Å falne stjerne i fremmed land,
Å vend tilbake til hjemmets strand.
Deg Jesus elsker, å kaller enn.
Å falne stjerne bli lys igjen.


Her nede ofte møter jeg på ferden,
En sjel som engang eide fred og lys.
Men nå har gått seg bort i mørke verden,
En fallen stjerne i fra faders hus.


REF.:
Å falne stjerne i fremmed land,
Å vend tilbake til hjemmets strand.
Deg Jesus elsker, å kaller enn.
Å falne stjerne bli lys igjen.


Men lytt nå hør du falne sjel i verden,
Den finns en vei som fører hjem igjen.
Om du til Jesu hjerte setter ferden,
I gjen du finner ro hos frelseren.


REF.:
Å falne stjerne i fremmed land,
Å vend tilbake til hjemmets strand.
Deg Jesus elsker, å kaller enn.
Å falne stjerne bli lys igjen.


Si skal du være med en gang i staden,
Der hvor aldri noen stjerne faller ned.
Skal du med frelste skarer få i stemme
For evig berget der ei sol går ned.


REF.:
Å falne stjerne i fremmed land,
Å vend tilbake til hjemmets strand.
Deg Jesus elsker, å kaller enn.
Å falne stjerne bli lys igjen.

23. Han tek ikkje glansen av livet. Teksten står under, så det er bare å klikke med musetasten på:;"MP3-spiller/hvit pil" og synge med.
Kortreist Økumenisk Bluegrass Band - Han tek ikkje glansen av livet. Kilde: https://www.youtube.com/watch?v=G9G_Ec0E53c. Lagt til min hjemmeside den 06.08.2018

23. Han tek ikkje glansen av livet 

 Tekst: Trygve Bjerkrheim

 

Han tek ikkje glansen av livet,
den Frelsar som kallar på deg.
Fyrst då kan for alvor du leva,
når han får deg fylja på veg.Du høyrer dei dårande røyster,
som lovar deg gullglim og glans.
Men ingen legg lys over vegen,
som Jesus og kjærleiken hans.Han hjelper i brattaste bakkar,
og stydjer når vegen vært smal.
Han signar dei sollyse sletter,
og lyser i dødskyggens dal.Han fører deg frelst over fjorden,
heilt fram til den himmelske strand.
Når døden sin brottsjø vi møter,
vil Jesus dra båten i land.Han tek ikkje glansen av livet,
han gyller din morgon og kveld.
Og opnar ei dør til dei salar,
der ævelig høgtid du held.

23. Underbara land. Teksten står under, så det er bare å klikke med musetasten på:;"MP3-spiller/hvit pil" og synge med.
Målle Lindberg - Underbara Land. Kilde: . Lhttps://www.youtube.com/watch?v=620lV8T9Z3kagt til min hjemmeside den 07.08.2018
24.Underbara Land
 
 O, jag vet ett land bortom havets vreda brus
med en härlig stand, strålande i sol och ljus.
Och jag längtar dit till Guds stad Jerusalem,
till mitt evigt trygga hem.
 
KÖR:
Underbara land, o jag längtar hem till dig.
På den sälla strand mina vänner vänta mig.
Redan nu jag hör uti Anden mången gång
deras glada välkomstsång.
 
 
Uti tron jag ser detta underbara land,
lyckan ljuvligt ler från dess solbelysta strand.
Ofta tanken går ifrån verdens kamp og strid
Sedan evig fröjd och frid. 
 
 
KÖR:
Underbara land, o jag längtar hem till dig.
På den sälla strand mina vänner vänta mig.
Redan nu jag hör uti Anden mången gång
deras glada välkomstsång.

 
Havets vilda brus snart skall bli ett minne blott.
I min faders hus även jag har del och lott.
Och jag hastar dit genom sorger och besvär.
Pris ske Gud, snart är jag där.
 

KÖR:
Underbara land, o jag längtar hem till dig.
På den sälla strand mina vänner vänta mig.
Redan nu jag hör uti Anden mången gång
deras glada välkomstsång.
 
 
KÖR:
Underbara land, o jag längtar hem till dig.
På den sälla strand mina vänner vänta mig.
Redan nu jag hör uti Anden mången gång
deras glada välkomstsång.
 
 
KÖR:
Underbara land, o jag längtar hem till dig.
På den sälla strand mina vänner vänta mig.
Redan nu jag hör uti Anden mången gång
deras glada välkomstsång.
 
 
KÖR:
Underbara land, o jag längtar hem till dig.
På den sälla strand mina vänner vänta mig.
Redan nu jag hör uti Anden mången gång
deras glada välkomstsång.
 
25. Jesus med deg vil jeg leve her. Teksten står under, så det er bare å klikke med musetasten på:;"MP3-spiller/hvit pil" og synge med.
JESUS MED DEG VIL JEG LEVE HER - Steinar A. Drage. Kilde; https://www.youtube.com/watch?v=s5rS1wwvW30. Lagt til min hjemmeside den 07.08.2013

25.Jesus med deg vil jeg leve her

Jesus, med Deg vil jeg leve her,
jeg vil følge Deg skritt for skritt i tro.
Du er jo livet, det evige,
snart i himmelens sal jeg setter bo.
Jeg har funnet en skatt i lerkar,
en bevarende kraft for alt på alt jord.
Du har tegnet meg i Dine hender,
jeg er ren, for Du i mitt hjerte bor.

Golgataverket jeg hviler på,
det har åpnet en vei til himmelen.
Der du hvile, forløsning og fred kan få,
du som lengter og sæker kjære venn.
Jesus sier: Se, alt jeg har gjort ferdig,
du kan motta og spise ved Guds bord.
Tenk at Jesus selv meg har funnet verdig,
jeg har lykke og fred i livets ord.

Jesus vil løsese deg underbart,
fra hver lenke og bånd du kan bli fri.
Du er frikjøpt i kraft av Hans dyre blod,
Han vil løse deg helt så du kan si:
Halleluja for seieren Du har vunnet,
takk for kraften Du gir for hver en dag!
Takk at lenker og byrder er forsvunnet,
takk for blodet som rant på Golgata!

Så takk for blodet som rant på Golgata!

26. Se på Jesus. Teksten står under, så det er bare å klikke med musetasten på:;"MP3-spiller/hvit pil" og synge med.
Johan Årsvold - Se på Jesus. Kilde: https://www.youtube.com/watch?v=1XRbskVokHc. Lagt til min hjemmeside den 07.08.2018
26.Se Jesus
 
Se på Jesus.
Se på Ham.
Han som døde og sto opp for alle mann.
Han er kongen.
Frelsermann.
 
Se på Jesus og tro på Ham.
Jeg vil til sønnen og jeg vil tro på han.
Jeg vil til sønnen og jeg vil tro på han.
Jeg vil til sønnen og jeg vil tro på han.
Takk kjære Jesus at jeg har evig liv.
 
Se på Jesus.
Se på Ham.
Han som døde og sto opp for alle mann.
Han er kongen.
Frelsermann.
 
Se på Jesus og tro på Ham.
Jeg vil til sønnen og jeg vil tro på han.
Jeg vil til sønnen og jeg vil tro på han.
Jeg vil til sønnen og jeg vil tro på han.
Takk kjære Jesus at jeg har evig liv.
 
Se på Jesus.
Se på Ham.
Han som døde og sto opp for alle mann.
Han er kongen.
Frelsermann.
Se på Jesus og tro på Ham.
27. I heard Mother Call My Name In Prayer

 27. I heard Mother Call My

Name In Prayer

 

While kneeling by her bedside on the cottage on the hill,
My mother prayed her blessings on me there;
She was talking then to Jesus while ev’rything was still,
And I heard my mother call my name in prayer.

 

Refrain:
Yes I heard my mother call my name in prayer,
She was pouring out her heart to Jesus there,
Then I gave my heart to Him and He saved my soul from sin
For He heard my mother call my name in prayer.

 

She was anxious for her boy to be just what He ought to be
And she asked the Lord to take Him in His care;
Just the words I can’t remember but I know she prayed for me
For I heard my mother call my name in prayer. [Refrain]

 

Refrain:
Yes I heard my mother call my name in prayer,
She was pouring out her heart to Jesus there,
Then I gave my heart to Him and He saved my soul from sin
For He heard my mother call my name in prayer.

 

(Dette verset synges ikke her:)

(How my heart was touched and tendered
by the pray’r that mother pray’d!
I can almost see her form now kneeling there;
As she told her Lord and Savior just how far from Him I strayed,
Yes, I heard my mother call my name in prayer. [Refrain]

 

Then I gave my heart to Jesus and am living now for Him
And some day I’ll go to meet Him in the air;
For He heard my mother praying and has saved my soul from sin
Yes, He heard my mother call my name in prayer. [Refrain]

 

Refrain:
Yes I heard my mother call my name in prayer,
She was pouring out her heart to Jesus there,
Then I gave my heart to Him and He saved my soul from sin
For He heard my mother call my name in prayer.

Yes I heard my mother call my name in prayer.

 

 

 

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Philip Steiner | Svar 03.11.2020 19.30

Takk for mange herlige sanger og tekster. Veldig viktig i denne tiden. Vi må bli mer beste på det Jesus gjorde og holde oss i Den Hellige Ånds nærvær.

Philip Steiner | Svar 03.11.2020 19.25

Veldig bra side og mange herlige tekster

Ragnhild | Svar 08.07.2020 21.27

Hei.
En fantastisk hjemmeside som har hjulpet meg mang en gang.
Takk for at du har gjort sangene tilgjengelig for oss, - både med sang og tekst. Bare fortsett.

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

27.03 | 16:17

Ja, halleluja!

...
27.03 | 09:07

Derek Prince, et opphav av Guds Ord og dens kraft. Fryder meg

...
11.09 | 12:12

TV Visjon Norge har den i en nyere utgave.

...
07.09 | 23:11

Svar til Synøve på spørsmål om sangen: Takk for Golgata
Uten å ha kontrollert om fakta enda eg mener å huske sangen er skrevet av: Wiggo Abrahamsen som bor på Karmøy.
kan gi en tilbakemelding siden.

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE