h o v e d s i d e

SALVEDUK

En salveduk er et stykke tøy/ et lommetørkle, som en eller flere kristne har salvet med olje, og bedt over. Salveduken legges på den syke, på det syke stedet, under hodeputen til den syke, eller hva du enn har tro for.

Dette er en troende bibelsk handling. Du kan lese om dette i Bibelen flere steder feks. der det står om Jesus; at alle i folkemengden prøvde å få røre ved ham fordi det gikk en kraft ut fra ham som helbredet alle. Slik står dette i Bibelen:

"De var kommet for å høre ham og bli helbredet for sine sykdommer. Også de som var plaget av urene ånder, ble friske. Og alle i mengden prøvde å få røre ved ham; for det gikk ut fra ham en kraft som helbredet alle" (Luk 6,18-19)

Det står også om kvinnen som hadde hatt blødninger i 12 år, hun tenkte: «Om jeg bare får røre ved klærne hans, blir jeg frisk.» Hun rørte ved kappen til Jesus og ble frisk. Da kjente Jesus en kraft som gikk ut fra ham, og han spurte: «Hvem rørte ved klærne mine?». Slik står denne historien i Bibelen:

"Jesus gikk med ham, fulgt av en stor flokk som trengte seg inn på ham. Nå var det en kvinne der som hadde hatt blødninger i tolv år. Hun hadde vært behandlet av mange leger og lidd mye, og alt hun eide, hadde hun brukt uten å bli hjulpet; det var heller blitt verre med henne. Hun hadde hørt om Jesus, og nå kom hun gjennom mengden og rørte ved kappen hans bakfra. For hun tenkte: "Om jeg så bare får røre ved klærne hans, blir jeg frisk." Med en gang stanset blødningen, og hun merket at hun var blitt helbredet for plagen.  I det samme kjente Jesus at en kraft gikk ut fra ham, og han snudde seg i folkemengden og sa: "Hvem rørte ved klærne mine?" Disiplene sa: "Du ser hvordan folk trenger seg på deg, og så spør du hvem som rørte ved deg." Men Jesus så seg omkring for å få øye på den som hadde gjort det. Kvinnen skalv av frykt, for hun visste hva som var skjedd med henne, og hun kom og falt ned for ham og fortalte ham alt som det var. Da sa han til henne: "Datter, din tro har frelst deg. Gå bort med fred; du skal være fri for din plage.""( Mark 5,24-34)

Det er ikke noe spesielt med et stykke tøy, men når tøystykket/ lommeduken er salvet og bedt over, kan kraften fra de troendes bønner overføres til deg ved å legge salveduken på deg selv. Salvelsen og bønnene som er bedt over salveduken kan også gjøre underverker i livet til den eller de du ber for ved å legge salveduken på personen.

I Bibelen står det om Paulus klær, som ved Guds nåde hadde helbredende virkning på sykdommer. Det står slik i Bibelen:

"Gud lot helt uvanlige under skje ved Paulus' hender. Det hendte til og med at folk tok tørklær og arbeidstøy som han hadde brukt, og la på de syke. Da slapp sykdommen taket, og de onde ånder fór ut av dem" (Apg 19,11-12)

Vi kan også lese om Guds helbredende kraft gjennom Peter der til og med skyggen hans helbredet syke. Det står i Bibelen:

"De bar til og med de syke ut på gatene og la dem på senger og bårer, for at iallfall skyggen av Peter kunne falle på dem når han gikk forbi. Også fra byene rundt Jerusalem kom det mengder av folk som bar med seg syke og slike som var besatt av urene ånder, og alle ble helbredet. " (Apg 5,15-16)

Kjære gjest!

Salvaduk har jeg fått av menighetens eldste, og jeg har fått salvaduk fra "Misjonen Jesus leger" på denne internettadressen:http://www.mjl.no/index.php?i=f

Til slutt en lite filmsnutt jeg har fanget opp på Youtube om kraften i salvaduken. Videoen ligge under denne teksten. Kilde: https://www.youtube.com/watch?v=EKfDIR6k8-w

Videoen heter: Anointing cloths og er lagt ut på Youtube av faulk600

Lagt til min hjemmeside den 25.12.2019

Animasjonsvideo: "Anointing cloths”
faulk600 forkynner: “Anointing cloths” . Kilde: https://www.youtube.com/watch?v=EKfDIR6k8-w. Lagt til min hjemmeside den 03.06.2020.

| Svar

Nyeste kommentarer

27.03 | 14:17

Ja, halleluja!

27.03 | 07:07

Derek Prince, et opphav av Guds Ord og dens kraft. Fryder meg

11.09 | 10:12

TV Visjon Norge har den i en nyere utgave.

07.09 | 21:11

Svar til Synøve på spørsmål om sangen: Takk for Golgata
Uten å ha kontrollert om fakta enda eg mener å huske sangen er skrevet av: Wiggo Abrahamsen som bor på Karmøy.
kan gi en tilbakemelding siden.