"Du spør,vi svarer"

 

Hva sier Bibelen om det som skjer etter døden?

AVSKRIFT AV SVAR PÅ SPØRSMÅL I TV PROGRAMMET: «DU SPØR, VI SVARER». PROGRAM 3, SOM BLE SENDT APRIL 2011 PÅ TV VISJON NORGE.    

    
DAVID ØSTBY OG NORVALD YRI SVARER PÅ SPØRSMÅL FRA PUBLIKUM

Spørsmålet er:

Når vi blir frelste og dør, går vi jo til
himmelen, det finnes også en fysisk oppstandelse.
Kan dere forklare det?
    
Og så er det da et annet spørsmål her:
Når et ufrelst menneske dør, går det jo
fortapt, består fortapelsen i at de
skal brenne i en evig ild eller er det
kun en ild i deres indre?
 
Disse to spørsmålene blir slått sammen til et.

 David Østby svarer:                                      

Jeg syns at de to spørsmålene er bare innledning til et veldig stort tema, og jeg vil gjerne si det sånn at det er et så stort tema at vi burde hatt god tid, fordi det handler om liv, og det handler om død.       

Det vi vet er at vi alle en dag skal ut av tiden. Men vi er ikke alle klar på, og forberedt på det. Men det har litt med livet å gjøre, det er klart at når mann er ung og livet ligger foran en, så tenker mann: Her er det så masse å leve for. Når en blir eldre så kommer dette med evigheten, døden og (avslutningen) på livet.

Og jeg vil gjerne si det slik at livet har to utganger: Det er en evig himmel eller en evig fortapelse. Og de spørsmålene må en forsøke å finne svar på i Bibelen.

Og det første med oppstandelsen, så ble det sagt i forbindelse med begravelsen til Wenche Foss, i går, der presten står ved kisten og sier det som vi alltid sier i begravelser: «Av jord er du kommet, av jord skal du bli, og av jord skal du igjen oppstå». Kirken forkynner oppstandelsen, legemlig oppstandelse. Og det er riktig ut fra den Hellige skrift. Vi dør, men vi skal alle en gang oppstå.

Jeg vil gjerne be seerne som har sendt inn dette spørsmålet om å finne frem 1. Korinterbrevet kapittel 15, som kalles: Oppstandelseskapittelet. Der sier Paulus at det vi sår i forgjengelighet, det skal oppstå i herlighet, og så videre. Vi sår et frø, men det oppstår. Og jeg tror at alle mennesker skal da.., det finns en eller annen tilknytning til det menneske, det kjenner bare Gud, og så skapes det et nytt menneske. Og i oppstandelsen så skal alle mennesker stilles frem for Gud. De som har gjort godt til livets oppstandelse, og de som har gjort ondt til dommens oppstandelse.

Og når det gjelder et så stort og viktig spørsmål som evig fortapelse, så er det nevnt over 50 ganger i Bibelen. Ordet helvete er nevnt, og det er jo flere uttrykk som er nevnt på det. 31 ganger i Det gamle testamentet er ordet Sheol, som betyr en usett tilstand, sorg, pine, ødeleggelse er brukt her. Hades er brukt 10 ganger i Det nye testamentet og er fra gresk og det er i grunnen mye av den samme betydning; dom og lidelse. Så har vi Tartarus, en gang, i 2. Peters brev. Det er om engler som er kastet i fengsel og dømmes, og alt er i mørke. Og så er det Gehenna, 11 ganger forekommer det. Om det, er det noen som sier at det er jo bare denne avfallsplassen i Hinnons dal. Der det har blitt brent søppel natt og dag. Og så sier en at det er det, Jesus har ment og fortalt om fortapelsen. Men når vi går gjennom alle tekster som Jesus har gitt oss så er det veldig alvorlig. Jeg må bare si at jeg forstår det ikke, men jeg bøyer meg for Guds ord. Og jeg tar det som står, og når Jesus har sagt det så er det alvorlig. Da er det mere alvorlig enn vi er klar over.

Men i lys av at det finns en evig fortapelse, og at den som på den store dommens dag får høre: Gå bort fra meg, til den evige ild. Så får vi overlate dommen til Gud.

Et uttrykk som helvete kan brukes i litt overfladisk betydning i dagens språk.
Men her er det et veldig alvorlige forhold som vi står over for. Men da vil jeg si, at derfor blir frelsesverket Jesus så mye mere viktig. Å være reddet i fra en evig fortapelse. Og da vil jeg gjerne si det slik, at jeg vil i god tid, sørge for å ha ordnet min frelsessak, slik at jeg vet at når den store dagen kommer og jeg skal her i fra, så vet jeg hvor jeg skal. Og som mannen sa: «Jeg har kjøpt billetten, og så får toget komme når det vil».

Da vil jeg gjerne si til slutt, om dette med oppstandelsen, altså himmelen, vi må vel si litt om det også. Himmelen er stedet hvor Guds trone er reist. Himmelen er stedet hvor Jesus i dag sitter ved Faderens høyre hånd. Himmelen er englenes hjemland, og himmelen er det stedet hvor vi alle skal feire fest. Men den som dør i dag i troen på Jesus, tror jeg går til paradis, de som dør i dag uten å ha tatt i mot Jesus går til dødsrike, i vente av den store dagen da vi skal fram for Gud. Dette er enkelt sagt, men jeg synes jeg burde ta litt tid og si noe om det, da disse spørsmålene har gått mye igjen hos mange av seerne i disse tre samlingene våre.

Norvald Yri svarer:

Der sitter sikkert mange som husker det som ble kalt: Helvetesdebatten i 50 åra. Det var Hallesby som holdt en (radio-)tale på 12 minutt. Og så nevnte han da mot slutten at visst du nå dør, og ikke tror på Jesus så vil du våkne opp i Helvetet eller i fortapelsen. Det brukte han vel 1 minutt på å si, av de 12 minutt. Men det ble en voldsom debatt, det kom til kirkedepartementet, til regjeringa, det kom til alle biskopene, det kom til universitetet og menighetsfakultetet. Og så skulle en avgjøre da. Og vi husker Kristian Schjelderup opp i Hamar, biskop: Om det var riktig det der som ble sagt? Og i ettertid så sa de; at nå er altså fortapelsen avskaffa. Men da var det en som hette Ludvig Hope, han var i Kinamisjonen, senere i Norsk Luthersk Misjonssamband. Han kom rundt og skulle preke på Vestlandet. Han brukte nynorske ord da, og det var noen som ikke tålte det da… men etter hvert så tålte de nynorsk. «Ja, skal du snakke om helvete nå da?» sa de til Ludvig Hope. Og han svarte flere ganger på dette, og spesielt i en anledning så sier Ludvig Hope: «Nei, kara. Veien til fortapelsen finner dere selv, jeg er kommet for å fortelle dere veien til himmelen». Og det der, ikke sant, vi er kommet for å fortelle veien til himmelen. Veien til fortapelsen, utenfor i mørket den finner dere selv, den veien er bred.      

          

Kilde: http://www.visjonnorge.com/index.php?sideID=397714&ledd1=264&cat=2960&mid=7B56FDE7  19.05.2012  

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

27.03 | 16:17

Ja, halleluja!

...
27.03 | 09:07

Derek Prince, et opphav av Guds Ord og dens kraft. Fryder meg

...
11.09 | 12:12

TV Visjon Norge har den i en nyere utgave.

...
07.09 | 23:11

Svar til Synøve på spørsmål om sangen: Takk for Golgata
Uten å ha kontrollert om fakta enda eg mener å huske sangen er skrevet av: Wiggo Abrahamsen som bor på Karmøy.
kan gi en tilbakemelding siden.

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE